Tabor

PESA jedynym oferentem w przetargu na nowe pociągi spalinowe Kolei Dolnośląskich

Koleje Dolnośląskie otworzyły oferty w przetargu na nowe pociągi spalinowe. Propozycję złożyła tylko jedna spółka – bydgoska PESA.

Przetarg na dostawę dwóch dwuczłonowych składów o napędzie spalinowym z prawem opcji, która umożliwi dolnośląskiemu przewoźnikowi potencjalne rozszerzenie zamówienia o sześć kolejnych pojazdów ogłoszono 19 czerwca. Oferty składać można było do 23 lipca.

Jako jedyna swoją propozycję złożyła spółka Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, która za dostawę dwóch pociągów zaoferowała cenę 42.754.800,00 złotych brutto, czyli 21.377.400,00 złotych brutto za jeden pojazd.

Obecnie oferta zostanie poddana analizie. Na podjęcie decyzji dot. tego postępowania Koleje Dolnośląskie mają czas do 20 października.

KD kupuje pociągi elektryczne (EZT)

30 czerwca br. Koleje Dolnośląskie rozstrzygnęły postępowanie na zakup pięciu pięcioczłonowych pociągów elektrycznych z prawem opcji na maksymalnie kolejne 20 składów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła bydgoska PESA, która zaproponowała cenę 29 milionów złotych brutto za jeden pojazd. W tym postępowaniu brał również udział NEWAG, który dostarczał już pociągi dla Kolei Dolnośląskich. Oferta producenta z Nowego Sącza była jednak wyższa od oferty PESY o ponad 3 miliony złotych za każdy EZT.

Hybrydy w trakcie analizy

Koleje Dolnośląskie chcą kupić również pociągi hybrydowe. Obecnie spółka analizuje propozycje złożone w postępowaniu na zakup dwóch trójczłonowych pojazdów z dwusystemowym napędem elektryczno-spalinowym (hybrydowym, HZT), z opcją rozszerzenia zamówienia o maksymalnie sześć kolejnych. Tu jedynym oferentem jest NEWAG, z ceną 28.167.000,00 złotych brutto za jeden pojazd. Decyzję odnośnie tej oferty przewoźnik podejmie do 2 września br.

Dodaj komentarz