Inwestycje

Po 20 latach na linię Sobótka – Świdnica wracają pociągi

Po raz pierwszy od 20 lat linią kolejową między Sobótką a Świdnicą pojadą pociągi. W lipcu na tory wrócą pociągi towarowe, a w 2021 r. z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy pojadą pociągi pasażerskie. Inwestycja za ponad 200 mln zł mln realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z RPO Województwa Dolnośląskiego.

Fot. Ewa Halik / PKP PLK

Między Sobótką Zachodnią a Świdnicą ułożone zostały nowe tory. Ruch kolejowy wznowiony zostanie tu po prawie 20 latach przerwy. Dwudziestokilometrowy odcinek z Sobótki Zachodniej do Świdnicy w pierwszej kolejności przygotowano do kursowania składów towarowych. Tędy pojadą pociągi wywożące kruszywo z okolic Sobótki. Otwarcie odcinka Sobótka Zachodnia – Świdnica, umożliwi rozpoczęcie prac na odcinku pomiędzy Wrocławiem a Sobótką.

Na odcinku z Sobótki Zachodniej do Świdnicy ułożony został nowy tor, wymieniono rozjazdy. Wcześniej wykonawca prac usunął stare szyny i podkłady, wzmocnił podtorze oraz odwodnił teren. W ramach remontu, renowację przeszło prawie 30 obiektów inżynieryjnych, m.in. wiadukt kolejowy nad ul. Śląską w Świdnicy.

Kolejne prace to przebudowa i budowa peronów. Na stacji Sobótka Zachodnia wymienione będą pozostałe rozjazdy. Wybudowany zostanie nowy peron, przy którym z obu stron będą się zatrzymywały pociągi. Między Świdnicą a Sobótką podróżni zyskają oczekiwany standard obsługi na pięciu przystankach: Świdnica Przedmieście, Pszenno, Marcinowice Świdnickie, Szczepanów, Sobótka Zachodnia.

Prace na odcinku SobótkaWrocław

Wykonawca  przygotował już plac do dalszych prac. Roboty będą postępować od strony Sobótki w kierunku Wrocławia. Zostanie zdemontowany stary tor, wzmocnione będzie podtorze. W rejonie Bielan Wrocławskich i Domasławia blisko linii kolejowej są przygotowane podkłady. Znacznych nakładów pracy wymaga uporządkowanie terenu obok toru, po którym będą prowadzone przewozy pasażerskie. Przed wykonawcą m.in. prace związane z udrożnieniem i odnowieniem odwodnienia, usunięciem samosiejek. Już wycięto część krzaków i drzew, które przez kilkanaście lat wyrosły na nasypie kolejowym. Wykonano niektóre roboty m.in. przy przepustach – zakres prac możliwy do wykonania przy czynnym ruchu kolejowym.

W ramach modernizacji poprawiono bezpieczeństwo na 14 przejazdach kolejowych na odcinku Sobótka Zachodnia – Świdnica. Wszystkie zostały oznakowane odpowiednio do przepisów ruchu drogowego. Do czasu podłączenia dodatkowych urządzeń przejazdowych, składy towarowe będą kursowały z wykorzystaniem dodatkowych procedur bezpieczeństwa. Prędkość przed skrzyżowaniem będzie ograniczona do max. 20 km/h i podawany będzie sygnał dźwiękowy. Na skrzyżowaniu z drogą krajową, pociąg przejedzie dopiero po wstrzymaniu ruchu na drodze przez obsługę pociągu.

Dobra komunikacja kolejowa na Dolnym Śląsku

Linia z Wrocławia przez Sobótkę Zachodnią do Świdnicy ma ok. 60 km. Usprawnienie ruchu pociągów na jednotorowej trasie WrocławŚwidnica zapewnią dwie mijanki w Bielanach Wrocławskich i Sobótce Zachodniej.

Dodaj komentarz