Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP Energetyka rozwija innowacje w chmurze

Efektem wykorzystania narzędzi business intelligence ma być ułatwienie osiągnięcia celów zawartych w strategii firmy do 2030 roku. Przede wszystkim uwaga skupiona została na realizacji Programu Zielona Kolej. Na nim zaś skorzystają wszyscy, bo uzyskana dzięki niemu średnioroczna redukcja emisji CO2 w latach 2021-2030 sięgnie poziomu ok. 800 tys. ton. To zaś odpowiada prawie 34 tys. ha lasów pochłaniających dwutlenek węgla, czyli powierzchni 3 razy większej niż Białowieski Park Narodowy.

Nowoczesna diagnostyka infrastruktury kolejowej, helikoptery i drony do badania sieci energetycznej czy wykorzystanie systemu przewidującego wystąpienie awarii to rozwiązania już dziś wykorzystywane przez spółkę. Kultura innowacyjnego myślenia i działania została włączona do organizacji od początku procesu transformacji. PKP Energetyka postawiła na innowacje, systemowo szukając nowych rozwiązań wewnątrz i na zewnątrz firmy.

– Założyliśmy, że chcemy znaleźć się w światowej ekstraklasie dostawców rozwiązań infrastrukturalnych. Nie osiągnęlibyśmy tego celu bez mocnego wsparcia obszaru innowacji – mówi Marek Kleszczewski.

 

PKP Energetyka jest integratorem i koordynatorem powołanego dwa lata temu, przez Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, Programu Zielona Kolej. Celem Programu jest osiągnięcie przez przewoźników kolejowych w 2030 roku 85-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych. Docelowo ma to być 100%.