Inwestycje Raport z Polski

PKP Energetyka uruchomiła w Bydgoszczy nową stację paliw

PKP Energetyka uruchomiła nową, 19. kolejową stację paliw w Bydgoszczy. Tym samym powiększyła zasięg dostępności paliw dla przewoźników kolejowych o województwo kujawsko-pomorskie. Spółka pracuje również nad rozwojem swojej oferty w kierunku dystrybucji wodoru.

Stacja paliw PKP Energetyka w Bydgoszczy
Stacja paliw PKP Energetyka w Bydgoszczy

Nowa stacja  paliw w Bydgoszczy znajduje się przy ul. Żeglarskiej 2, przy torze numer 410 obok Dworca Głównego. Jest pierwszą tego typu instalacją, której zbiornik do magazynowania paliwa wykonawca umieścił w naziemnym, zamkniętym kontenerze. Wcześniej na analogicznych stacjach paliw stosowano podziemne zbiorniki na paliwo. Takie rozwiązanie znacząco skraca czas wybudowania nowej infrastruktury do tankowania pojazdów szynowych. W planowanych inwestycjach m.in. na stacji paliw we Wrocławiu Głównym i w okolicach Rzeszowa spółka również zamierza zastosować tę technologię.

– Konsekwentnie rozszerzamy naszą działalności w zakresie sprzedaży paliw dla przewoźników kolejowych. Oferujemy naszym kontrahentom najwyższej jakości usługi zapewniając swobodny i zarazem bezpieczny dostęp do paliwa. Jednocześnie, obserwując zainteresowanie branży technologią wodorową, jesteśmy gotowi do zapewnienia możliwości tankowania również tego „paliwa przyszłości”. Mamy opracowany projekt wdrożenia kompletnego łańcucha dostaw paliwa wodorowego na potrzeby kolejnictwa. Zakładamy, że dystrybucja paliwa wodorowego może być nowym, przyszłościowym obszarem działania spółki, zgodnie z naszą misją „Wspieramy rozwój polskiej kolei – powiedział Maciej Kiersnowski, Dyrektor Oddziału Paliwa PKP Energetyka.

 

PKP Energetyka posiada sieć 19 samoobsługowych, koncesjonowanych kolejowych stacji paliw na terenie całej Polski. Producent dostosował je do potrzeb przewoźników, zarówno towarowych jak i pasażerskich. Tankowanie pojazdów szynowych jest możliwe za pomocą specjalnych kart flotowych posiadanych przez maszynistów. Kolejowe stacje paliw są dostępne przez całą dobę, 365 dni w roku. System wszystkie transakcje rejestruje i rozlicza w czasie rzeczywistym.

Wszystkie kolejowe stacje paliw PKP Energetyka są koncesjonowane. Wszelkie dostawy objęte są monitorowaniem SENT i zarejestrowane na platformie PUESC. Spółka współpracuje z dostawcami krajowymi, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w obrocie paliwami ciekłymi.

Dodaj komentarz