Raport z Polski Tabor Wydarzenia

PKP Intercity chce kupić nowe pociągi push-pull oraz wielosystemowe lokomotywy

Okres świadczenia usług utrzymania będzie zależał od okresu wskazanego w ofercie przez wykonawcę, nie może być jednak krótszy niż 72 miesiące. Powyższe wynika z tego, że wykonanie pierwszej naprawy na poziomie P4 zależy od konstrukcji pojazdu, poszczególni producenci różnie określają terminy wykonania przeglądów i napraw.

W przypadku nie przyznania dofinansowania na inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowego Programu Odbudowy, postępowanie może zostać unieważnione.