Tabor

PKP Intercity ogłasza przetarg na push-pulle

PKP Intercity ogłosiło przetarg na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45-lokomotywami wielosystemowymi. Wcześniejszy przetarg unieważniono – przedstawione oferty znacznie przekraczały zaplanowany budżet spółki.

Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchamiać około dwa razy więcej pociągów, zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie i zaoferować podróżnym wysoki standard podróży. Aby to osiągnąć, Spółka przyjęła strategię „PKP IntercityKolej Dużych Inwestycji”, która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę. Jednym z jej kluczowych elementów jest zakup 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi. Szybkie, nowoczesne składy, które jednorazowo są w stanie przewieźć nawet 700 pasażerów pozwolą zrealizować założone cele strategiczne przewoźnika. Dlatego szczególnie ważne jest, aby projekt zakupu tego typu taboru został zrealizowany, a pojazdy trafiły do PKP Intercity w najbliższych latach.

W 2020 roku przewoźnik rozpoczął przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego od przeprowadzenia dialogu technicznego z potencjalnymi producentami pojazdów. Dzięki temu możliwe było stworzenie opisu potrzeb i wymagań niezbędnych do wszczęcia procedury zmierzającej do wyboru wykonawcy i zawarcia umowy. W 2021 roku PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego, a w 2022 roku zaprosiło wykonawców biorących w nim udział do złożenia ofert. Na początku tego roku została złożona jedna oferta, której wartość wynosiła ponad 7,8 mld zł brutto, co znacząco przewyższyło zakładany budżet o 2,4 mld zł brutto. Spółka ogłasza zatem nowe postępowanie, którego przedmiot pozostaje ten sam, ale zmianie ulegają niektóre elementy związane z realizacją zamówienia. Zostały one zmodyfikowane z myślą o producentach, aby zachęcić ich do złożenia oferty i wykonania projektu.

Zmiany w przetargu wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku

Nowe postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a nie jak poprzednio  w trybie dialogu konkurencyjnego. PKP Intercity zdecydowało się uelastycznić termin realizacji dostaw wszystkich pojazdów. Wcześniej Spółka wymagała, aby cały projekt został zrealizowany nie później niż do dnia 31 maja 2026 roku. Teraz przewidziany czas to maksymalnie 54 miesięce od dnia zawarcia umowy.

Zmianie ulegają także zasady płatności za realizację zamówienia. W poprzednim postępowaniu  uwzględniona była 5% zaliczka, natomiast teraz przewoźnik oprócz 5% zaliczki, zakłada dodatkowo płatności cząstkowe:

  • po wykonaniu pudła każdego z pojazdów i dokonaniu odbioru cząstkowego z wynikiem pozytywnym – 15% wartości ceny jednostkowej danego pojazdu;
  • po dokonaniu z wynikiem pozytywnym odbioru fabrycznego każdego z pojazdów – 15% wartości ceny jednostkowej danego pojazdu;
  • po dokonaniu z wynikiem pozytywnym odbioru końcowego każdego z pojazdów – 65% wartości ceny jednostkowej danego pojazdu.

Przewoźnik proponuje też inne podejście do kwestii waloryzacji. Wcześniejsze postępowanie uwzględniało dwustronną waloryzację za świadczenia usługi utrzymania z cap (zabezpieczenie przed sytuacją rosnących stóp procentowych) do 2,06% oraz nie więcej niż 15% względem cen z oferty. W obecnym przetargu założono dwustronną waloryzację bez cap, oczywiście pod warunkiem ziszczenia się okoliczności szczegółowo wskazanych w umowie.

Dodaj komentarz