Przewozy towarowe

PKP LHS utworzy spółkę zależną PKP Linia Chełmska Szerokotorowa

Dodatkową korzyścią będzie uzyskanie przez PKP LHS efektów synergii dzięki możliwości optymalizacji przewozów przez przejścia graniczne z Ukrainą w Hrubieszowie i w Dorohusku.

Powołanie spółki jest efektem podpisanego listu intencyjnego w maju 2019 r. potwierdzonego przez władze Chełma i PKP S.A., przy wsparciu Wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek i Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.