Aktualności

PKP TELKOL – Z tradycją w przyszłość

Spółka PKP TELKOL to silny punkt na mapie Grupy PKP. Spółka powstała w wyniku konsolidacji PKP Utrzymanie oraz PKP Budownictwo, a jej głównym zadaniem jest odbudowanie silnych kompetencji w zakresie nowych technologii telekomunikacyjnych.

PKP TELKOL od początku swej działalności za nadrzędny kierunek działań przyjął nowoczesność oraz podnoszenie unikatowych umiejętności u wyspecjalizowanych kadr.
Zamierzenia te poparte są konkretnymi dowodami. Znaczącym obszarem aktywności biznesowej spółki PKP TELKOL będzie działalność budowlana i instalacyjna w zakresie szeroko pojętej telekomunikacyjnej infrastruktury światłowodowej, dlatego już w październiku i listopadzie 2017 r. miały miejsce szkolenia w Akademii Światłowodowej. W ramach programu 48 pracowników przeszło cykl szkoleń w zakresie budowy i serwisowania linii światłowodowych.
Obszarami działalności PKP TELKOL będzie ponadto budowautrzymanie systemu GSM-R czy budowa systemów dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP). Spółka jednak na tym nie poprzestanie. W planach jest także kompleksowe utrzymanie budynków i dworców kolejowych. W związku z tym już niebawem rusza pilotażowy projekt utrzymania jednego z mazowieckich dworców, który potrwa przynajmniej pół roku.
PKP TELKOL zmierza ku nowoczesności i jest na nią przygotowana. Spółka planuje otwarcie laboratorium doświadczalnego, gdzie testowane będą nowoczesne technologienowe rozwiązania dla rynku kolejowego. Powstanie ono w nowej siedzibie spółki – West Station II.
Chociaż działalność PKP TELKOL na pierwszy rzut oka może być niewidoczna, to jest pewnego rodzaju układem nerwowym dla Grupy. Jej działalności nie widać, ale bez niej kolej nie mogłaby działać. PKP TELKOL to innowacje i tworzenie nowych standardów.
Rozwój i ekspansja spółki została zatwierdzona przez właściciela
PKP S.A. w „Strategii działalności PKP Telkol sp. z o.o. 2018–2012”.

Dodaj komentarz