Polregio Tabor

Polregio wydało oświadczenie związane z decyzją UTK dot. szynobusów spółki

Wczoraj Urząd Transportu Kolejowego poinformował o ograniczeniu eksploatacji 70 szynobusów należących do spółki Polregio oraz Kolei Wielkopolskich. Jak podkreślił Prezes UTK, w pojazdach stosowano koła i tarcze hamulcowe inne niż wskazane w dokumentacji przez producentów. Do sprawy odniosła się spółka Polregio.

– Dla Polregio, największego przewoźnika pasażerskiego w Polsce,
sprawą najwyższej wagi jest bezpieczeństwo pasażerów – mówi Dominik Lebda, rzecznik prasowy Polregio. – W ubiegłym roku z naszych usług skorzystało ponad 88 mln osób, bezpiecznie docierając do celu. Połączenia Polregio są codziennie realizowane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu kolejowym. Stąd mając na względzie zaufanie, jakim darzą nas pasażerowie oraz obowiązek spełnienia wymagań nakładanych na Spółkę przez Regulatora, otrzymaną decyzję Urzędu Transportu Kolejowego dotyczącą ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych, jako odpowiedzialny przewoźnik natychmiast wdrożyliśmy.

 

Jak informuje spółka, UTK nie stwierdził na obecnym etapie, ponad wszelką wątpliwość, że zastosowane w pojazdach spółki Polregio części zamienne charakteryzują się gorszymi parametrami technicznymi od oryginalnych.

– Stwierdzone przez UTK wątpliwości nie determinują tym samym konieczności wyłączenia pojazdów kolejowych z eksploatacji, a wymagają podjęcia przez nas działań ograniczających ich eksploatację, które natychmiast wdrożyliśmy i realizujemy – dodaje Lebda. – Zakres podjętych działań w naszej ocenie na obecnym etapie nie powoduje negatywnych konsekwencji dla realizowanego rozkładu jazdy oraz możliwości wystąpienia dodatkowych zakłóceń eksploatacyjnych. Chcemy wspólnie z innymi przewoźnikami wyjaśnić kwestie poruszane przez UTK.

 

W oficjalnym stanowisku spółka Polregio zaznacza, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz zasadami funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem, a także m.in. ustawą Prawo zamówień publicznych, certyfikowany przewoźnik ma możliwość, a nawet obowiązek zlecania usług w sposób nieograniczający konkurencji.

– W ocenie Spółki zastosowane części zamienne charakteryzują się takimi samymi lub lepszymi parametrami, co każdorazowo weryfikowane jest w trakcie odbiorów zlecanych usług – zaznacza rzecznik prasowy Polregio. -Niemniej, w wyniku nałożonych decyzji przedstawimy dodatkowe materiały w celu rozwiania wszelkich powstałych wątpliwości.