Inwestycje Raport z Polski

Program Kolej Plus: zgłoszone projekty przewyższają założony budżet czterokrotnie

Blisko 100 wniosków trafiło do PKP Polskich Linii Kolejowych w ramach pierwszego etapu Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej Plus”. Zgłoszenia dotarły ze wszystkich województw.

Łączna wartość zgłoszonych projektów to ok. 25 mld zł, dając sumę czterokrotnie większą, niż przewiduje obecnie Program Kolej Plus (5,6 mld zł). Propozycje samorządów województw, powiatów, miast, gmin oraz stowarzyszeń dotyczą linii kolejowych o długości ok. 2 tys. km – złożono je na nowe trasy, niewykorzystywane od lat lub tylko o ruchu towarowym.

Najwięcej wniosków złożyły województwa: śląskie (19), podkarpackie (11), małopolskie i mazowieckie (9), lubuskie (8). Ponadto wpłynęły zgłoszenia z województw: warmińsko- mazurskie (6), dolnośląskie, lubelskie i wielkopolskie (5), kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie (4), łódzkie, podlaskie, świętokrzyskie, pomorskie (2) oraz opolskie (1).

– Program Kolej Plus to ogromna szansa na wzrost atrakcyjności i rozwoju gospodarczego wielu regionów Polski. Realizacja projektów przyczyni się do likwidacji wykluczenia komunikacyjnego. Sieć kolejowa będzie uzupełniona o nowe połączenia, które zapewnią mieszkańcom lepsze warunki życia – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

 

Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą szczegółowo analizować każdy wniosek. Będą rozmowy z wnioskodawcami, by do kolejnego etapu przeszły propozycje, które spełniają postawione w Programie kryteria.

– Liczba blisko 100 wniosków, które zgłoszono do Programu Kolej Plus pokazuje, że Program jest potrzebny i jest duże zainteresowanie rozwojem transportu kolejowego i zwiększeniem dostępności kolei w gminach i powiatach. Nadesłane zgłoszenia 4-krotnie przekraczają wartość środków planowanych na realizację Kolei Plus. Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają szczegółową analizę wniosków, by w listopadzie przejść do kolejnego etapu Programu – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Czytaj dalej >