Aktualności Polregio

POLREGIO zakończyło 2020 rok na mocnym plusie

Po zabezpieczeniu 9 mld zł w 2020 r. w umowach wieloletnich z samorządami POLREGIO szykuje ambitny plan inwestycji w tabor oraz zaplecze techniczne.
Frekwencja i walka z wykluczeniem komunikacyjnym POLREGIO konsekwentnie umacnia swoją pozycję. W 2020 r. udział przewoźnika w ruchu pasażerskim wyniósł 27% co przełożyło się na blisko 56 mln pasażerów, którzy skorzystali z jego usług. Te wyniki jednoznacznie pokazują, że regionalny ruch kolejowy stanowi istotny element utrzymania ciągłości w dostępie do transportu zbiorowego w sytuacji kryzysowej, a taką niewątpliwie było wystąpienie pandemii koronawirusa. Nawet w przypadku zamrożenia gospodarki i wprowadzenia obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną konieczne jest zapewnienie możliwości dojazdu do szpitala, specjalistycznej przychodni czy zakładu pracy.
W 2020 r. udział przewoźnika w ruchu pasażerskim wyniósł 27% co przełożyło się na blisko 56 mln pasażerów, którzy skorzystali z jego usług
Miniony rok pokazał wyraźnie, że transport kolejowy w formule PSC, czyli ramowej umowy o świadczenie usług publicznych, stanowi niezwykle istotny element utrzymujący ciągłość funkcjonowania lokalnych społeczności, a w konsekwencji również całych regionów. Codziennie na trasy wyjeżdża ok. 1900 pociągów POLREGIO zamawianych przez Samorządy Wojewódzkie. Pociągi te zatrzymują się na ponad 1900 stacjach, pokrywając swoim zasięgiem praktycznie cały kraj. Zamiast połączeń, przewoźnik likwiduje biały plamy w transporcie publicznym i skutecznie walczy z wykluczeniem komunikacyjnym, które według różnych szacunków dotyka 15 mln osób w Polsce. Warto podkreślić, że jeszcze na początku 2020 r. liczba pasażerów POLREGIO rosła we wszystkich województwach w porównaniu do 2019 r. W okresie wiosennego lockdownu Samorządy Województw zawieszały niektóre połączenia, w tym transgraniczne. Pozytywnym sygnałem świadczącym o odbudowie zaufania oraz popytu na realizowane przez POLREGIO połączenia były kolejne miesiące. We wrześniu 2020 r. liczba pasażerów była już zbliżona do poziomu notowanego w analogicznym okresie rok wcześniej. W ostatnim kwartale doszło do kolejnych spadków w ujęciu rocznym, choć już nie tak dużych jak jeszcze wiosną.
POLREGIO z pewnością może zaliczyć ubiegły rok do udanych. Mimo niesprzyjających warunków oraz mniejszej mobilności społeczeństwa, co przełożyło się na spadek liczby pasażerów, jako największy przewoźnik pasażerski w Polsce zawarliśmy umowy z wszystkimi Samorządami Wojewódzkimi, w ogromnej większości na 10 lat, które w wielu regionach zapewnią pasażerom lepszą ofertę transportową ARTUR MARTYNIUK – Prezes Zarządu Polregio
Umowy wieloletnie z 14 Województwami oraz inwestycjeCzytaj dalej >