Aktualności Polregio

POLREGIO zakończyło 2020 rok na mocnym plusie

Po zabezpieczeniu 9 mld zł w 2020 r. w umowach wieloletnich z samorządami POLREGIO szykuje ambitny plan inwestycji w tabor oraz zaplecze techniczne.

Frekwencja i walka z wykluczeniem komunikacyjnym

POLREGIO konsekwentnie umacnia swoją pozycję. W 2020 r. udział przewoźnika w ruchu pasażerskim wyniósł 27% co przełożyło się na blisko 56 mln pasażerów, którzy skorzystali z jego usług. Te wyniki jednoznacznie pokazują, że regionalny ruch kolejowy stanowi istotny element utrzymania ciągłości w dostępie do transportu zbiorowego w sytuacji kryzysowej, a taką niewątpliwie było wystąpienie pandemii koronawirusa. Nawet w przypadku zamrożenia gospodarki i wprowadzenia obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną konieczne jest zapewnienie możliwości dojazdu do szpitala, specjalistycznej przychodni czy zakładu pracy.

W 2020 r. udział przewoźnika w ruchu pasażerskim wyniósł 27% co przełożyło się na blisko 56 mln pasażerów, którzy skorzystali z jego usług

Miniony rok pokazał wyraźnie, że transport kolejowy w formule PSC, czyli ramowej umowy o świadczenie usług publicznych, stanowi niezwykle istotny element utrzymujący ciągłość funkcjonowania lokalnych społeczności, a w konsekwencji również całych regionów. Codziennie na trasy wyjeżdża ok. 1900 pociągów POLREGIO zamawianych przez Samorządy Wojewódzkie. Pociągi te zatrzymują się na ponad 1900 stacjach, pokrywając swoim zasięgiem praktycznie cały kraj. Zamiast połączeń, przewoźnik likwiduje biały plamy w transporcie publicznym i skutecznie walczy z wykluczeniem komunikacyjnym, które według różnych szacunków dotyka 15 mln osób w Polsce.

Warto podkreślić, że jeszcze na początku 2020 r. liczba pasażerów POLREGIO rosła we wszystkich województwach w porównaniu do 2019 r. W okresie wiosennego lockdownu Samorządy Województw zawieszały niektóre połączenia, w tym transgraniczne. Pozytywnym sygnałem świadczącym o odbudowie zaufania oraz popytu na realizowane przez POLREGIO połączenia były kolejne miesiące. We wrześniu 2020 r. liczba pasażerów była już zbliżona do poziomu notowanego w analogicznym okresie rok wcześniej. W ostatnim kwartale doszło do kolejnych spadków w ujęciu rocznym, choć już nie tak dużych jak jeszcze wiosną.

POLREGIO z pewnością może zaliczyć ubiegły rok do udanych. Mimo niesprzyjających warunków oraz mniejszej mobilności społeczeństwa, co przełożyło się na spadek liczby pasażerów, jako największy przewoźnik pasażerski w Polsce zawarliśmy umowy z wszystkimi Samorządami Wojewódzkimi, w ogromnej większości na 10 lat, które w wielu regionach zapewnią pasażerom lepszą ofertę transportową

ARTUR MARTYNIUK – Prezes Zarządu Polregio

Umowy wieloletnie z 14 Województwami oraz inwestycje

Mimo tak niesprzyjających warunków POLREGIO podpisało umowy z 14 Samorządami Województw, w ogromnej większości są to umowy na 10 lat. Kontrakty na realizację przewozów pasażerskich określają pracę minimalną przewoźnika na poziomie 55 mln pockm i zabezpieczają ponad 9 mld zł dla spółki do 2030 r.

Mimo pandemii POLREGIO w 2020 r. wyszło z definicji spółki w trudnej sytuacji ekonomicznej, dzięki czemu może teraz zaciągać zobowiązania np. na inwestycje w tabor. W ramach Krajowego Planu Odbudowy przewoźnik złożył wnioski o dofinansowanie m.in. na zakup nowoczesnego taboru oraz inwestycje we własne zaplecze techniczne. Własna baza serwisowa pozwala nie tylko zwiększać przychody spółki z remontów, napraw czy serwisu pojazdów należących do innych przewoźników lub samorządów, ale również efektywnie kosztowo eksploatować własny tabor. Ma to ogromne znaczenie, gdyż pozwala lepiej kontrolować koszty utrzymania pociągów.

Inwestycje w POLREGIO są przygotowywane również z myślą o zbilżających się przetargach. W najbliższym czasie postępowania mają się rozpocząć w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim. Niskie koszty utrzymania taboru przy wysokiej jakości takich czynności, dzięki własnej bazie technicznej pozwolą przewoźnikowi na zaoferowanie konkurencyjnych stawek za przewozy w przyszłych przetargach.

Nowe połączenia w 2021 r.

Rok 2020 upłynął również pod znakiem planowania rozwoju siatki połączeń oraz przygotowań do eksploatacji nowych i zmodernizowanych pojazdów. Dzięki temu od połowy grudnia 2020 r. nowe połączenia POLREGIO na trasie Kraków – Katowice są obsługiwane nowoczesnym taborem typu Impuls EN-63A oraz zmodernizowanymi składami typu Feniks EN-57 FPS. Przewoźnik wprowadził też nowe połączenia m.in. z Białegostoku do Hajnówki, gdzie kursuje pięć par pociągów dziennie, a dwa kolejne jeżdżą w relacji Hajnówka – Bielsk Podlaski, skomunikowane z pociągami Czeremcha – Białystok. Znacząco zwiększyła się także liczba połączeń obsługujących węzeł rzeszowski. Już od stycznia 2021 r. w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej POLREGIO obsługuje więcej kursów na trasach z Rzeszowa do Dębicy, Przeworska i Strzyżowa nad Wisłokiem. Częstotliwość kursowania w dni robocze na tych odcinkach wyniesie nawet co 30 minut w godzinach szczytu, a w pozostałych porach co 60 minut.

Codziennie na trasy wyjeżdża ok. 1900 pociągów POLREGIO zamawianych przez Samorządy Wojewódzkie

POLREGIO jest otwarte na stałe rozszerzanie współpracy z Samorządami Województw, aby zwiększać liczbę i częstotliwość połączeń z korzyścią dla mieszkańców Polski. Spowoduje to nie tylko pojawienie się większej ilości pasażerów, ale również umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie pieniędzy z budżetów sejmików wojewódzkich.

Reklama