Wydarzenia

Polska Izba Kolei z nowymi władzami

Fot. Michał Ciechowski

8 stycznia 2020 r. w Bydgoszczy odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. W obradach, którym przewodniczył Adam Nowak, wzięli udział delegaci reprezentujący podmioty gospodarcze zrzeszone w samorządzie branży kolejowej. Zgodnie z przegłosowanymi zmianami w statucie nowym przewodniczącym na czteroletnią kadencję został Sławomir Jankowski. 

Dyrektor Generalny Izby Adam Musiał dokonał sprawozdania merytorycznego za lata 2017-2019. W ciągu trzech ostatnich lat liczba członków Izby wzrosła do 267, zostało zorganizowane 26 konferencji dla 4901 zaproszonych gości, nakład wydawnictwa Izby – Raportu Kolejowego sięgnął 128000 egzemplarzy. Miały miejsce szkolenia specjalistyczne, odbywały się wystawy branżowe, prowadzono przedsięwzięcia o charakterze społecznym – w okresie sprawozdawczym Izba prowadziła 67 przedsięwzięć, a o ich efekcie świadczy wzrost wszystkich wskaźników działalności organizacji.

Po wystąpieniu dyrektora generalnego i sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, organom statutowym Izby zostało jednogłośnie przyznane absolutorium. 

Adam Musiał przedstawił plany działalności na kolejne lata, wśród których znalazły się m.in. polepszenie komunikacji pomiędzy członkami, rozwój nowoczesnych mediów internetowych, umocnienie pozycji na rynku i dalsza konsolidacja środowiska zawiązanego z samorządem.

Decyzją delegatów wprowadzono trzy zmiany do statutu: o wprowadzeniu Diamentowej, Złotej i Srebrnej Odznaki Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, o zmianie kadencji organów Izby z 3 lat na 4 lata oraz o zmianie nazewnictwa stanowisk osób w Prezydium – zmiana Prezes na Przewodniczący Rady Izby i Wiceprezes na Wiceprzewodniczący Rady Izby.

Następnie dokonano wyboru członków Rady Izby, na nową czteroletnią kadencję. Spośród 15 zgłoszonych kandydatur, najwięcej głosów uzyskami i objęli miejsca w radzie: 

 1. Krystyna Golik
 2. Sławomir Jankowski
 3. Piotr Kubicki
 4. Michał Łagosz
 5. Adam Nowak
 6. Adam Przybyło
 7. Elżbieta Rembiasz
 8. Magdalena Sakowska
 9. Janusz Szajta
 10. Piotr Szarski
 11. Włodzimierz Wilkanowicz

Członkowie Rady Izby w swoim gronie dokonali wyboru Prezydium. Zgodnie z przegłosowaną zmianą w statucie nowym Przewodniczącym Rady Izby został Sławomir Jankowski, który zastąpił na głównej funkcji dotychczasowego prezesa Adama Przybyło. Piastować stanowiska wiceprzewodniczących będą Magdalena Sakowska i Adam Nowak

Fot. Michał Ciechowski

W ostatnich głosowaniach uczestnicy Walnego Zgromadzenia wyłonili składy ciał statutowych: Sądu Koleżeńskiego (Wiesława Galińska, Damian Midura, Andrzej Wierciński), Komisji Rewizyjnej (Agnieszka Izdebska, Łukasz Słończewski, Beata Szulfer-Rosiak).

Na zakończenie Dyrektor Generalny Izby Adam Musiał podsumował obrady i zachęcił do aktywnego udziału w życiu Izby, ponieważ to członkowie kreują wygląd Izby i kierunek jej przedsięwzięć. Dyrektor Izby Markiewicz podziękowała delegatom za uczestnictwo i zaprosiła na obchody 20-lecia Izby 25 lutego 2020 r.

Dodaj komentarz