Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Polska kolej bezpieczniejsza. UTK przedstawia raport

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przygotował i przesłał do Agencji Krajowej Unii Europejskiej „Raport w sprawie bezpieczeństwa”. Dokument opisuje stan bezpieczeństwa kolei, ważne zmiany w prawodawstwie krajowym, stan certyfikacji i autoryzacji, doświadczenia związane z nadzorowaniem zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw kolejowych oraz odstępstwa od obowiązku certyfikacji ECM.

Polska kolej bezpieczniejsza. UTK przedstawia raport

Jak przedstawia się bezpieczeństwo na polskiej kolei? W roku 2020 nastąpił spadek liczby znaczących wypadków na kolei o 15,3 proc. – do 179, czyli o 35 mniej niż rok wcześniej.

Niższa jest także ogólna liczba wypadków na polskiej sieci kolejowej, których odnotowano 406, tj. o 119 mniej niż w 2019 r. (spadek o 22,7 proc.). Zmniejszyła się także liczba ofiar śmiertelnych – ze 160 do 148 (spadek o 7,5 proc.) oraz osób ciężko rannych – z 48 do 44 (mniej o 8,3 proc.).