Raport z Polski Wydarzenia

Ponad 3000 beneficjentów Fundacji PKP Energetyka

Od niemal dwóch lat działa powołana przez PKP Energetyka Fundacja „Dobra Energia”. Przez ten czas Fundacja zrealizowała już kilka dużych inicjatyw, m.in.: przekazała dzieciom i młodzieży sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej w czasie pandemii koronawirusa, uruchomiła programy wsparcia uchodźców z Ukrainy, ufundowała społecznościom lokalnym sprzęt do ratowania życia w ramach systemu ratownictwa obywatelskiego, a także podjęła działania z zakresu edukacji i ochrony środowiska. Podjęte inicjatywy pozwoliły wesprzeć już ponad 3 tysiące beneficjentów. W działania Fundacji aktywnie angażują się pracownicy PKP Energetyka.

Fundacja „Dobra Energia” została powołana w listopadzie 2020 r. Impulsem do jej powołania była chęć wsparcia dzieci i młodzieży w nauce zdalnej podczas pandemii COVID-19. W kolejnych miesiącach funkcjonowania Fundacja rozszerzyła działalność o kolejne akcje, związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19. W ostatnim czasie zaś jej działania koncentrują się wokół pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Główne cele Fundacji to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży, wsparcie realizacji innowacyjnych pomysłów realizowanych w środowiskach lokalnych przez pracowników, a także współfinansowanie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Pierwszymi darczyńcami Fundacji byli przedstawiciele Funduszu CVC oraz sam Fundusz, którzy łącznie przeznaczyli ponad 1,5 mln zł na jej cele statutowe. Działania wsparli wpłatami indywidualnymi również pracownicy PKP Energetyka.

W ciągu prawie 2 lat funkcjonowania Fundacja pomogła ponad 3000 osobom. Przekazała 500 komputerów dla dzieci pracowników, wsparła prawie 300 uchodźców z Ukrainy zapewniając im warunki do mieszkania w Polsce, przeszkoliła ok. 350 osób z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zainstalowała zestawy AED w mniejszych miejscowościach.

Fundacja przekazała także robota mobilnego QBOT 2e Politechnice Gdańskiej oraz sprzęt komputerowy do 5 szkół technicznych, z którego na co dzień może korzystać ok. 1000 uczniów. Dla prawie 700 dzieci w szkołach w całej Polsce zorganizowała zajęciach online z jej pracownikami i ekspertami.

– Działania Fundacji to z jednej strony spontaniczne akcje, które są odpowiedzią na pojawiające się wyzwania, takie jak pandemia koronawirusa czy wojna w Ukrainie, z drugiej zaś strony to projekty wpisujące się w realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju przyjętą przez PKP Energetyka. Ogromną rolę w Fundacji odgrywają pracownicy PKP Energetyka, którzy pomagają nam poznać aktualne potrzeby, aby jak najlepiej dotrzeć z pomocą, ale przede wszystkim aktywnie włączają się w podejmowane działania. Dzięki wspólnej, wolontariackiej pracy  mogliśmy zrobić tak wiele dobrego dla tak licznego grona beneficjentów. Informacje zwrotne, które otrzymujemy potwierdzają, że nasze inicjatywy są potrzebne i pożyteczne – mówi Beata Górniak, prezeska Fundacji i członkini zarządu PKP Energetyka, która koordynuje obszar zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Grupie Kapitałowej PKP Energetyka.

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży

Pierwszą inicjatywą realizowaną przez Fundację było przekazanie pół tysiąca nowych komputerów wraz z dostępem do internetu dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin pracowników PKP Energetyka w całej Polsce. Działanie to było szybką i precyzyjną reakcją na potrzeby osób, których dzieci nie miały sprzętu IT niezbędnego do kontynuowania nauki w formie zdalnej w trakcie pandemii. Łącznie został przekazany sprzęt o wartości prawie 1,5 mln zł. Kolejną inicjatywą z tego zakresu podjętą w 2021 r. było przekazanie sprzętu komputerowego do pracowni informatycznych 5 szkołom ponadpodstawowym z Lublina, Teresina, Rybnika, Krzyża Wielkopolskiego oraz Bydgoszczy. Wartość wsparcia to ponad 50 tys. zł.

Dodaj komentarz