Raport z Polski Wydarzenia

Ponad 3000 beneficjentów Fundacji PKP Energetyka

Od niemal dwóch lat działa powołana przez PKP Energetyka Fundacja „Dobra Energia”. Przez ten czas Fundacja zrealizowała już kilka dużych inicjatyw, m.in.: przekazała dzieciom i młodzieży sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej w czasie pandemii koronawirusa, uruchomiła programy wsparcia uchodźców z Ukrainy, ufundowała społecznościom lokalnym sprzęt do ratowania życia w ramach systemu ratownictwa obywatelskiego, a także podjęła działania z zakresu edukacji i ochrony środowiska. Podjęte inicjatywy pozwoliły wesprzeć już ponad 3 tysiące beneficjentów. W działania Fundacji aktywnie angażują się pracownicy PKP Energetyka.

Fundacja „Dobra Energia” została powołana w listopadzie 2020 r. Impulsem do jej powołania była chęć wsparcia dzieci i młodzieży w nauce zdalnej podczas pandemii COVID-19. W kolejnych miesiącach funkcjonowania Fundacja rozszerzyła działalność o kolejne akcje, związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19. W ostatnim czasie zaś jej działania koncentrują się wokół pomocy uchodźcom z Ukrainy.