Analizy

Poprawiamy efektywność – dane finansowe Grupy PKP CARGO po trzech kwartałach 2019 roku

Grupa PKP CARGO po trzech kwartałach 2019 roku zanotowała przychody operacyjne na poziomie 3,67 mld zł. Wynik EBITDA (po skorygowaniu wpływu MSSF 16) pozostaje wciąż na bardzo wysokim poziomie i wynosi 616 mln zł.

Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 3,67 mld zł przychodów operacyjnych, co oznacza zmniejszenie przychodów o 4,4 proc. w stosunku do tego samego okresu 2018 roku (3,84 mld zł). Warto jednak zauważyć, iż osiągnięte przychody są bliskie rekordowym poziomom pomimo spadku przewiezionej masy. Średnia przychodów Grupy w latach 2013-2019 plasuje się na poziomie 3,45 mld zł. Wynik EBITDA po trzech kwartałach 2019 roku wyniósł 713 mln zł i wzrósł r/r o 1,8 proc. (z 701 mln zł). Natomiast wartość wskaźnika EBITDA skorygowana o wpływ Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) wynosi 616 mln zł.
Wskaźnik EBIT po trzech kwartałach 2019 roku (z uwzględnieniem wpływu standardu MSSF 16) wyniósł 170 mln zł (-38,2 proc.). Wynik netto Grupy PKP CARGO pozostaje powyżej wieloletniej średniej – wynosi 99 mln zł (przy średniej w latach 2013-2019 wynoszącej 85 mln zł).