Analizy

“Na jednego Polaka przypada 8 przejazdów pociągiem dziennie”

Urząd Transportu Kolejowego zaprezentował analizę, której celem jest pokazanie stopnia wykorzystania kolei w przewozach pasażerskich w poszczególnych województwach.

Średnio w poprzednim roku na jednego Polaka przypada 8 przejazdów pociągiem. W niektórych województwach te wskaźniki są niższe, ale w czterech mieszkańcy podróżują dużo częściej. Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania w poszczególnych województwach znaleźć można w analizie UTK „Kolej w województwach”. Nadmienić należy, że w najnowszym raporcie UTK pokazało także kierunek i założenia polityk transportowych poszczególnych województw w zakresie wykorzystania kolei.
UTK policzyło wskaźnik dla poszczególnych regionów na podstawie danych o liczbie podróżujących oraz liczbie mieszkańców województw. Umożliwia to porównanie ich potencjału w ostatnich latach, czy określenie dalszych kierunków rozwoju.
Najwyższy poziom wskaźnika wykorzystania kolei odnotowano w województwach pomorskim (24,8), mazowieckim (18,2), dolnośląskim (9,4) i wielkopolskim (8,4). W tych regionach wskaźnik przewyższał średnią dla Polski.
Najniższy poziom wskaźnika odnotowywany jest od lat w województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim – w granicach dwóch przejazdów koleją na jednego mieszkańca. Na ten stan składa się wiele czynników, takich jak jakość infrastruktury czy dostępność połączeń kolejowych. Regiony te charakteryzują się również mniejszą gęstością zaludnienia.