Analizy

“Na jednego Polaka przypada 8 przejazdów pociągiem dziennie”

Urząd Transportu Kolejowego zaprezentował analizę, której celem jest pokazanie stopnia wykorzystania kolei w przewozach pasażerskich w poszczególnych województwach.

Średnio w poprzednim roku na jednego Polaka przypada 8 przejazdów pociągiem. W niektórych województwach te wskaźniki są niższe, ale w czterech mieszkańcy podróżują dużo częściej. Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania w poszczególnych województwach znaleźć można w analizie UTKKolej w województwach”. Nadmienić należy, że w najnowszym raporcie UTK pokazało także kierunek i założenia polityk transportowych poszczególnych województw w zakresie wykorzystania kolei.
UTK policzyło wskaźnik dla poszczególnych regionów na podstawie danych o liczbie podróżujących oraz liczbie mieszkańców województw. Umożliwia to porównanie ich potencjału w ostatnich latach, czy określenie dalszych kierunków rozwoju.
Najwyższy poziom wskaźnika wykorzystania kolei odnotowano w województwach pomorskim (24,8), mazowieckim (18,2), dolnośląskim (9,4) i wielkopolskim (8,4). W tych regionach wskaźnik przewyższał średnią dla Polski.
Najniższy poziom wskaźnika odnotowywany jest od lat w województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim – w granicach dwóch przejazdów koleją na jednego mieszkańca. Na ten stan składa się wiele czynników, takich jak jakość infrastruktury czy dostępność połączeń kolejowych. Regiony te charakteryzują się również mniejszą gęstością zaludnienia.

Jeśli przyjrzeć się poszczególnym województwom w Polsce, to zauważymy znaczne dysproporcje w wykorzystaniu kolei. Tylko województwo pomorskie jest powyżej europejskiej średniej z prawie 25 przejazdami rocznie. Ale są również regiony, gdzie wykorzystanie jest dziesięć razy niższe od Pomorza i nie przekracza dwóch podróży w trakcie roku.
dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego