Personalia Wydarzenia

Prezes UTK został krajowym koordynatorem ERK2021

Rok 2021 ogłoszony został Europejskim Rokiem Kolei. Od stycznia do grudnia w Europie odbywać się będą liczne imprezy promujące transport kolejowy. Krajowe wydarzenia związane z ERK2021 koordynować będzie UTK. – Zapraszamy do zgłaszania pomysłów wydarzeń w ramach Europejskiego Roku Kolei – informują przedstawiciele Urzędu.

Komisja Europejska przedstawiła projekt Europejskiego Roku Kolei w marcu 2020 r., a Parlament Europejski i Rada podjęły decyzję pod koniec grudnia. Celem tej inicjatywy jest promowanie kolei jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego został zgłoszony do Komisji Europejskiej jako krajowy koordynator ERK2021.

– Traktuję Europejski Rok Kolei jako szansę na dalszy rozwój transportu kolejowego, a my wszyscy możemy mieć w tym bezpośredni udział – do zgłaszania inicjatyw związanych z ERK2021 zachęca dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Naszymi działaniami pokażemy jak innowacyjny jest europejski sektor kolejowy, jaką rolę odgrywa kolej w europejskiej kulturze i dziedzictwie europejskim, jakie jest jej znaczenie dla połączenia regionów, ludzi i przedsiębiorstw oraz rola w zrównoważonej turystyce – dodaje.

 

Celem, który będzie przyświecał wszystkim inicjatywom ERK2021 jest zwiększenie znaczenia i udziału transportu kolejowego, tak by przyczyniał się on do dalszej transformacji unijnej gospodarki w kierunku ekologicznego, cyfrowego i innowacyjnego modelu gospodarczego. Cele szczegółowe to m.in.:

  • promowanie kolei jako zrównoważonego, innowacyjnego, wzajemnie połączonego i intermodalnego, bezpiecznego i przystępnego cenowo środka transportu
  • podkreślanie europejskiego, transgranicznego wymiaru kolei
  • zwiększanie wkładu kolei w rozwój gospodarki Unii
  • promowanie  kolei jako istotnego elementu relacji między Unią a państwami z  nią sąsiadującymi
  • promowanie atrakcyjności zawodów związanych z koleją
  • promowanie kluczowej roli kolei w międzynarodowym transporcie pasażerskim w Unii
  • promowanie unijnej sieci pociągów nocnych
  • promowanie imprez i inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie informacji na temat praw pasażerów w ruchu kolejowym.

Jako Krajowy Punkt Kontaktowy wyznaczony został Paweł Rafalski, zastępca dyrektora Biura Prezesa UTK. Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: pawel.rafalski@utk.gov.pl lub ogólny adres e-mail UTKutk@utk.gov.pl

Inicjatywy związane z Europejskim Rokiem Kolei można zgłaszać do 31 stycznia 2021 r. wypełniając interaktywny formularz.

Dodaj komentarz