Pasażer

Przełom w Azerbejdżanie. Za bilety pasażerowie kolei zapłacą bezstykowo

Po raz pierwszy Azerbejdżańskie Koleje (CJSC), spółka Visa, Bank Centralny Republiki Azerbejdżanu i Międzynarodowy Bank Azerbejdżanu podejmują współpracę w celu ustanowienia systemu bezstykowego opłacania biletów za pomocą kart bankomatowych.

Testy już się rozpoczęły. Po ich zakończeniu płatności bezdotykowe będą możliwe na kilku stacjach na półwyspie Apszerońskim. Jak informują CJSC, na początkowym etapie projektu, w nowy sposób będzie można za bilet zapłacić tylko kartami Visa i pierścieniami NFC MBA. W dalszych etapach możliwe będzie płacenie wszystkimi kartami bankowymi. System wówczas zainstalowany zostanie na wszystkich stacjach na półwyspie.

Projekt jest realizowany w ramach memorandum o współpracy podpisanego w marcu 2020 roku pomiędzy Azerbejdżan Railways CJSC, Visa , Centralnym Bankiem Republiki Azerbejdżanu i Międzynarodowym Bankiem Azerbejdżanu. Memorandum przewiduje szereg działań mających na celu rozwój płatności zbliżeniowych na kolei oraz rozwój obrotu bezgotówkowego w sektorze transportu w ogóle.

– Visa i nasi partnerzy strategiczni niebawem wniosą istotny wkład w optymalizację systemu transportu publicznego i procesu płatności. Wspieramy wysiłki przewoźników pasażerskich mające na celu opracowanie wygodnych rozwiązań transportowych, zapewniających pasażerom bezproblemową podróż. Misją Visa jest pomoc azerbejdżańskim operatorom transportu publicznego w przejściu od gotówki, biletów papierowych i kart podróży do płatności zbliżeniowych poprzez oferowanie wiedzy i technologii płatniczych. Wspólne ustalenia odzwierciedla naszą wizję działań mających na celu ożywienie gospodarki bezgotówkowej w kraju – powiedziała Christina Dorosh , dyrektor ds. Kaukazu w Visa. .