Raport z Polski Wydarzenia

Raport ws. bezpieczeństwa za rok 2020. UTK czeka do końca czerwca

Do końca czerwca Urząd Transportu Kolejowego czeka na raporty autoryzowanych zarządców infrastruktury kolejowej oraz certyfikowanych przewoźników kolejowych ws. bezpieczeństwa za rok 2020. Certyfikowane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych powinny złożyć w tym terminie sprawozdania z utrzymania.

UTK informuje:

Na stronie internetowej Urzędu w katalogu Dokumenty do pobrania -> Sprawozdania -> Raport bezpieczeństwa -> Raport bezpieczeństwa / Sprawozdanie ECM za rok 2020  zamieściliśmy wytyczne do opracowania raportu w sprawie bezpieczeństwa i sprawozdania z utrzymania.

Raport w sprawie bezpieczeństwa, stanowiący podsumowanie skuteczności działań przedsiębiorców w zakresie utrzymywania lub podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego, powinien również zawierać usystematyzowane dane statystyczne z zakresu bezpieczeństwa – wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI). Wzór formularza do przedstawienia wskaźników CSI za 2020 rok został zamieszczony pod tym samym adresem, co wytyczne. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia raportu znajdują się w karcie usług „Złóż raport w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy” dla przewoźników i zarządców infrastruktury.

Także do 30 czerwca certyfikowane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe (ECM) powinny złożyć sprawozdania z utrzymania za 2020 rok. Sprawozdania mają dostarczać wiedzy o skuteczności przyjętych i wdrożonych systemów zarządzania utrzymaniem (MMS). Więcej informacji na temat sprawozdań podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie wagonów towarowych znajduje się w karcie usług dla certyfikowanego ECMZłóż roczne sprawozdanie z utrzymania za poprzedni rok kalendarzowy”.

Podmioty, pełniące równocześnie funkcję przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury i podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, opracowują i przesyłają oddzielnie raport w sprawie bezpieczeństwa i sprawozdanie z utrzymania.

Dodaj komentarz