Analizy

Strategia i wyzwania z Czesławem Warsewiczem – Priorytety systemu kolejowego

Kolej to system naczyń połączonych i ważny sektor gospodarczy mający wpływ również na bezpieczeństwo narodowe. Działalność sektora kolejowego powinna być skonsolidowana według poniższych obszarów: 1. Infrastruktura, 2. Przewozy, 3. Intermodalne centra komunikacyjne.

Podstawowymi narzędziami polityki transportowej w rękach państwa powinny być stawki dostępu do infrastruktury kolejowej, a koordynatorem porządkującym działanie rynku kolejowego powinien być Urząd Transportu Kolejowego. Realizacja tych podstawowych priorytetów z pewnością nie tylko podniesie jakość i bezpieczeństwo życia obywateli, ale również zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki.

Czesław Warsewicz