Raport z Polski

Stypendia od PLK dla najlepszych studentów Politechniki Krakowskiej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ufundują stypendia najlepszym studentom studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. To kolejne z działań zarządcy infrastruktury wspierające edukację przyszłych kolejarzy.

PKP Polskie Linie Kolejowe, przedstawiciele branży kolejowej i Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej podpisali 21 maja 2018 r. porozumienie o współpracy. Zgodnie z umową najlepsi studenci studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Inżynierii Lądowej będą otrzymywali wsparcie finansowe przez dwa ostatnie semestry studiów. PKP Polskie Linie Kolejowe ufundują stypendia w wysokości 1200 zł dla dziesięciu najlepszych studentów kierunku budownictwo, specjalność drogi kolejowe, konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i organizacja budownictwa, mosty i budowle podziemne. Będą oni mogli także odbyć staż i praktykę w PLK, a po zakończeniu studiów wyższych zyskają możliwości zdobycia zatrudnienia.
– Podjęcie inicjatywy, zaangażowanie uczelni oraz firm z branży kolejowej przełoży się na jakość inwestycji, rozwój dróg i kolejnictwa w Polsce. Wsparcie programu stypendialnego otwiera nowe możliwości edukacji zgodnie z potrzebami rynku – mówi Łukasz Smółka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury.

Dodaj komentarz