Wydarzenia

Telekomunikacja i informatyka na kolei

Blisko 400 uczestników, 39 prezentacji, 3 dni obrad, 3 panele dyskusyjne, F5 Networks jako partner technologiczny, Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. , PKP Informatyka Sp. z o.o. i PKP Telkol Sp. z o.o. partnerami złotymi oraz podpisanie listu intencyjnego pomiędzy dwiema ostatnimi spółkami- tak w skrócie prezentuje się kolejna edycja konferencji „Telekomunikacja i informatyka na kolei”.

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei szesnasty raz przygotowała konferencję, którą można nazwać największym branżowym wydarzeniem gromadzącym w jednym miejscu projektantów, producentów, inwestorów, zarządców oraz odbiorców końcowych. Myśl, która stoi za organizacją tego wydarzenia, oznacza próbę wykreowania platformy wymiany informacji i wiedzy. Wynika to z tego, że pojmowanie telematyki jako nowoczesnego środowiska nieodzownego dla sprawnego funkcjonowania systemów kolejowych wymusza implementowanie najnowszych rozwiązań i technologii z innych dziedzin informatyki. W rezultacie jednym z głównych celów konferencji było przybliżenie nowości telematycznych dotyczących infrastruktury i taboru, zarządzania zasobami i ochroną przed cyberatakiem oraz wyników obserwacji dotychczasowych rozwiązań.
W tym roku konferencja rozpoczęła się od krótkich wystąpień Adama Musiała, Dyrektora Generalnego oraz Doroty Markiewicz, Dyrektor z Polskiej Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Wprowadzeniu do konferencji towarzyszyło wręczenie certyfikatów dla nowych firm, które wstąpiły w szeregi Izby Kolei:

  • WaveNet Sp. z o.o.
  • INTERTRADING SYSTEMS TECHNOLOGY Sp. z o.o.
  • ELMARK AUTOMATYKA Sp. z o.o.
  • AAT HOLDING S.A.

Pierwszym aktem konferencji był panel dyskusyjny dotyczący strategii i kierunków rozwoju telematyki na kolei. Prowadzącym był Piotr Pachutko, Zastępca Dyrektora Biura Teleinformatyki PKP SA a głos zabrali: Jan Wantuch (Dyrektor Delegatury w Krakowie Urząd Komunikacji Elektronicznej), Aleksander Drzewiecki (Dyrektor Oddziału UTK w Katowicach), Marek Sumiła (Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji IK), Jakub Prusik (p.o. Prezesa Zarządu PKP INFORMATYKA sp. z o.o.), Jerzy Szmit (Członek Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o.) oraz Krzysztof Magierowski (Prezes Zarządu, Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.).
Pierwszą prezentacją konferencji było wystąpienie Macieja Iwanickiego (Inżynier, F5 Networks Poland Sp. z o.o.), który omówił ochronę aplikacji przed Internetem i ochronę pracowników w kontakcie z Internetem. Iwanicki podkreślił w niej, że stale rośnie ilość ataków DoS przy braku wzrostu zasobów. Ponadto czas reakcji i łagodzenia skutków jest powolny z powodu ręcznej inicjacji i trudności natury politycznej.
Charakterystyki spółki PKP Telkol dokonał Mirosław Gilarski (Prezes Zarządu). Skupił się na efekcie synergii jaka zaistniała po połączeniu kompetencji PKP UtrzymaniePKP Budownictwo. Przyznał ponadto, że przychody PKP Telkol są obecnie pozyskiwane z różnych źródeł, na różnych rynkach, których cykle inwestycyjne nie nachodzą na siebie.

Rozwój technologiczny powoduje ciągły wzrost wykorzystania urządzeń mobilnych co nieodzownie wiąże się z coraz nowszymi zagrożeniami.
– Jan Danowski, PKP PLK SA.

 

MD

Dodaj komentarz