Inwestycje Tramwaje

Toruń: linia tramwajowa na JAR przetnie tory kolejowe

Budowana linia tramwajowa na osiedle JAR w Toruniu przetnie tory kolejowe. Jakie rozwiązanie na to skrzyżowanie przygotowali architekci inwestycji?

Powstająca w Toruniu inwestycja transportowa połączyć ma centrum miasta z prężnie rozwijającym się osiedlem w jego północnej części. Prace, rozpoczęte w 2021 r., realizowane są w kilku etapach. Jeżeli w harmonogramie działań nie wystąpią żadne zmiany, regularne kursy na osiedle Jar rozpoczną się 1 września 2023 r. Zanim jednak to nastąpi, przed drogowcami nie lada wyzwanie – budowa skrzyżowania linii tramwajowej z torami kolejowymi, między ul. Harcerską i Polną. Ta rozpoczyna się w marcu.

Jak skrzyżowanie to zostało zaprojektowane?

Na przejeździe tramwajowo-kolejowym nie będzie przerwanego toku kolejowego szyna pozostanie w stanie obecnym. Przerywana zaś będzie szyna tramwajowa (na szerokości główki szyny kolejowej).

– Na linii kolejowej nie ma trakcji, w związku z tym ta tramwajowa nie będzie przeszkadzała w eksploatacji – dodaje Sylwia Derengowska. Zgodnie z projektem, dla linii tramwajowej na Jar wybudowana zostanie sieć trakcyjna zasilana napięciem stałym 660 V. Na opisywanym skrzyżowaniu miasto chce zastosować sieć łańcuchową, czyli przewód jezdny z linią nośną. Minimalna wysokość przewodu jezdnego tramwajowej sieci trakcyjnej wynieść ma 5,3 m (od główki szyny).

 

Inwestycja ruszyć ma jeszcze w marcu. Zakończenie prac zaplanowano na maj. W związku z tym tory kolejowe zostaną wyłączone z użytkowania, co zostało ustalone z zarządcą – PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. – Z uwagi na fakt, że jest to pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, procedura uzgodnień była długotrwała i poprzedzały ją liczne konsultacje ze specjalistami z PKP PLK S.A. – informuje rzeczniczka toruńskiego MZK.

– Pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało podpisane porozumienie, którego przedmiotem jest uregulowanie zasad współpracy i współdziałania przy przebudowie przejazdu kolejowo-tramwajowego. W związku z faktem, że taki rodzaj skrzyżowania jest prototypem, wymagane będzie również pozyskanie Kolejowej Oceny Technicznej i uzyskanie dopuszczenia wyrobu do stosowania.

 

Jak funkcjonować będzie skrzyżowanie, gdy tramwaje rozpoczną regularną eksploatację linii?

Dla bezpieczeństwa zarówno pasażerów komunikacji miejskiej, jak i sprawnego przejazdu pociągów, przejazd wyposażony będzie w urządzenia systemu telewizji z rejestratorem. Zlokalizowane one będą w oddzielnej zewnętrznej szafie telewizyjnej. Na urządzeniach przejazdowych zainstalowane zostaną 4 sztuki napędów rogatkowych (przejazd drogowy), a także 5 sztuk sygnalizatorów drogowych, w tym sygnalizacja tramwajowa, uruchamiana w momencie przejazdu składu kolejowego.

Prace realizowane w lutym

Na budowie linii tramwajowej na osiedle Jar w lutym trwało betonowanie, układanie sieci uzbrojenia podziemnego, podbudowy, chodników i wieszanie sieci trakcyjnej. Choć aura w tym miesiącu nie sprzyjała, sporo się działo. Prace toczyły się równocześnie w kilkunastu punktach miasta. Intensywne roboty prowadzono w rejonie pl. NOT. Wykonawca rozpoczął betonowanie górnej płyty torowiska w obrębie rozjazdów. Na Szosie Chełmińskiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Grudziądzką) pojawiła się tzw. „gruszka” z betonem, z którego powstanie dolna płyta torowa.

Dodaj komentarz