Inwestycje Przewozy towarowe

Trwają konsultacje społeczne ws. przebiegu Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku

Mieszkańcy Białegostoku, Wasilkowa oraz Dobrzyniewa Dużego biorą udział w konsultacjach w sprawie wariantów Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku. Inwestycja realizowana przez PKP PLK ma usprawnić komunikację kolejową na trasie Warszawa – Trakiszki przez Białystok i Ełk.

Jak poprowadzona zostanie białostocka kolejowa obwodnica? Jak przebiegać będą etapy jej realizacji i jak usprawni przejazd z i do stolicy? Te i wiele innych informacji przekazują w trakcie konsultacji społecznych mieszkańcom Podlasia przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych. Omawiane są również warianty przebiegu trasy przedstawiane przez mieszkańców.

Spotkania odbyły się już w Białymstoku, Wasilkowie oraz w Dobrzyniewie Dużym. W środę 5 lutego zorganizowane zostaną w Knyszynie.

To kolejna edycja spotkań – pierwsza była jesienią. PLK przedstawiły wówczas obszar dotyczący projektu na mapach ogólnych. Dodatkowo organizowane były spotkania z przedstawicielami instytucji, których dotyczyć może kolejowa inwestycja.

Wybrane wspólnie warianty będą przekazane do dalszego szczegółowego opracowania. Pozwoli to do końca roku wybrać najkorzystniejszą opcję, która posłuży do stworzenia dokumentacji projektowej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują rozwiązanie, które będzie optymalne dla ruchu kolejowego. Międzynarodowa trasa kolejowa jest także korzystna dla rozwoju regionu i usprawni komunikację w rejonie Białegostoku.

Celem projektu jest skrócenie czasu jazdy pociągów z Warszawy do Ełku, Suwałk, w kierunku państw nadbałtyckich oraz możliwość budowy przystanków osobowych  na przebiegu obwodnicy kolejowej. Dzięki inwestycji sprawniejszy będzie przejazd pociągów towarowych przez stację Białystok.

Dodaj komentarz