Tabor

W czerwcu zmienią się zasady uzyskiwania certyfikatów bezpieczeństwa i ECM

W czerwcu wejdzie w życie IV pakiet kolejowy. Co się zmieni? Przede wszystkim zasady uzyskiwania certyfikatów bezpieczeństwa i certyfikatów podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Na dotychczasowych zasadach dokumenty uzyskać będzie można tylko do 16 czerwca. – Biorąc pod uwagę terminy przewidziane w prawie, dla nowych wniosków nie jest już możliwe uzyskanie certyfikatów na starych zasadach – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Terminy na rozpatrzenie wniosków, zgodnie z prawem, wynoszą trzy miesiące dla certyfikatu bezpieczeństwa i cztery miesiące dla certyfikatu ECM. Określony przez ustawodawcę czas na rozpatrzenie wniosku ma umożliwić rzetelną ocenę złożonej dokumentacji, a w przypadku certyfikatów ECM także przeprowadzenie audytu.

– W ostatnich dniach do Urzędu Transportu Kolejowego w dalszym ciągu wpływają wnioski od nowych podmiotów ubiegających się o uzyskanie certyfikatów na dotychczasowych zasadach. Prezes UTK zwraca uwagę, że w takich przypadkach wydanie dokumentów jeszcze na starych zasadach nie będzie już jednak możliwe – informuje prezes UTK, dr inż. Ignacy Góra.