Tabor

W czerwcu zmienią się zasady uzyskiwania certyfikatów bezpieczeństwa i ECM

W czerwcu wejdzie w życie IV pakiet kolejowy. Co się zmieni? Przede wszystkim zasady uzyskiwania certyfikatów bezpieczeństwa i certyfikatów podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Na dotychczasowych zasadach dokumenty uzyskać będzie można tylko do 16 czerwca. – Biorąc pod uwagę terminy przewidziane w prawie, dla nowych wniosków nie jest już możliwe uzyskanie certyfikatów na starych zasadach – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Terminy na rozpatrzenie wniosków, zgodnie z prawem, wynoszą trzy miesiące dla certyfikatu bezpieczeństwa i cztery miesiące dla certyfikatu ECM. Określony przez ustawodawcę czas na rozpatrzenie wniosku ma umożliwić rzetelną ocenę złożonej dokumentacji, a w przypadku certyfikatów ECM także przeprowadzenie audytu.

– W ostatnich dniach do Urzędu Transportu Kolejowego w dalszym ciągu wpływają wnioski od nowych podmiotów ubiegających się o uzyskanie certyfikatów na dotychczasowych zasadach. Prezes UTK zwraca uwagę, że w takich przypadkach wydanie dokumentów jeszcze na starych zasadach nie będzie już jednak możliwe – informuje prezes UTK, dr inż. Ignacy Góra.

 

O uwarunkowaniach czasowych powinni również pamiętać wnioskodawcy, którzy złożyli swoje wnioski wcześniej – uwzględniając terminy ustawowe. W takich sytuacjach szczególnego znaczenia nabiera dobra współpraca podmiotu z Prezesem UTK i sprawne uzupełnianie złożonych dokumentów oraz składanie wyjaśnień. Wszelkie uzupełnienia do toczących się postępowań powinny trafić do Urzędu do 22 maja 2020 r., aby umożliwić zakończenie postępowań przed 16 czerwca 2020 r.

– Przypominamy, że szybką i sprawną wymianę korespondencji między wnioskodawcą i Urzędem zapewnia platforma ePUAP. Zachęcamy do korzystania z tej formy komunikacji – czytamy w komunikacie UTK.

Dodaj komentarz