Przetargi Tabor

Wielkie otwarcie w PKP Intercity! Przewoźnik otrzymał oferty na zakup 300 nowych wagonów

Nastąpiło długo wyczekiwane otwarcie ofert w przetargu na zakup 300 nowych wagonów. PKP Intercity stanie teraz przed wyborem wykonawcy realizacji prac.

Mat. PKP Intercity

PKP Intercity otworzyło dzisiaj oferty w przetargu, który został ogłoszony w listopadzie 2022 roku. Chodzi o zakup 300 nowych wagonów z opcją na domówienie kolejnych 150 pojazdów. Co stanowi te zamówienie wyjątkowe, to fakt, że PKP Intercity stoi przed możliwością podpisania największego w swojej historii kontraktu na zakup nowych wagonów.

Cały przetarg został podzielony na 7 części. Każda z nich dotyczy produkcji różnych typów wagonów, w zależności od ich klasy oraz przystosowania. W przetargu wpłynęły poniższe oferty dotyczące poszczególnych części:

  • Dla części pierwszej, która obejmuje dostawę 38 wagonów 1 klasy przedziałowych z wydzieloną częścią bezprzedziałową wpłynęła oferta H. Cegielski – Fabryki Pojazdów Szynowych opiewająca na kwotę 518 814 000 zł brutto. Szacunki PKP IC wynoszą natomiast 351 484 000 zł brutto.
  • Przedmiotem zamówienia drugiej części jest dostawa 40 wagonów 2. klasy z przedziałami. Tutaj wpłynęła oferta Newagu, który zaoferował dostawę za 730 128 000 zł brutto oraz oferta FPS warta 563 340 000 zł brutto. Szacunki IC: 374 904 000 zł brutto.
  • Trzecia część obejmuje z kolei dostawę 80 wagonów 2. klasy bezprzedziałowych i tutaj wpłynęły oferty: Newagu (1 438 608 000 zł brutto) oraz FPS (1 003 680 000 zł brutto). PKP Intercity oszacowało tę cześć na kwotę 735 048 000 zł brutto.
  • Przedmiotem części 4 jest dostawa 38 bezprzedziałowych wagonów drugiej klasy przystosowanych do transportu osób z niepełnosprawnością. Newag złożył ofertę wartą 712 785 000 zł brutto, natomiast FPS 593 598 000 zł brutto. Szacunki PKP Intercity wynoszą z kolei 356 158 800 zł brutto.
  • Przedmiot części 5 obejmuje dostawę 40 wagonów 2 klasy bezprzedziałowych, które przystosowane będą do przewozu rowerów z co najmniej 8 hakami. Ponownie NEWAG rywalizuje z FPS. Producent z Nowego Sączą zaoferował dostawę za 729 144 000 zł brutto. FPS z tańszą oferta opiewającą na kwotę 521 520 000 zł brutto. Szacunki IC: 372 198 000 zł brutto.
  • Część 6 przetargu dotyczy natomiast dostawy 38 wagonów restauracyjnych. Tutaj wpłynęła tylko oferta FPS na kwotę 612 294 000 zł. Szacunki PKP IC wyniosły 398 224 800 zł brutto.
  •  W ramach ostatniej części przetargu, PKP Intercity planuje nabyć 26 wagonów dzienno-nocnych. Tą częścią również zainteresowała się tylko Fabryka Pojazdów Szynowych, która chce wykonać prace za 425 334 000 zł brutto. Zamawiający chce natomiast przeznaczyć na podpisanie umowy kwotę 256 479 600 zł brutto.

Każdy z zakupionych wagonów ma być homologowany do obsługi połączeń przy prędkości 200 km/h. Pojazdy mają być dopuszczone do ruchu na sieciach kolejowych Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier i Litwy. Przetarg obejmuje także wykonanie przeglądu na 3-cim poziomie.

Ponadto, PKP Intercity w przypadku skorzystania z prawa opcji, będzie mogło rozszerzyć dostawy poszczególnych kategorii taboru o dodatkowe jednostki, od 13 do 40 sztuk.

Dodaj komentarz