Wydarzenia

Wirtualne podpisanie, realni sygnatariusze Deklaracji kultury bezpieczeństwa

Do grona przedsiębiorstw i instytucji deklarujących przestrzeganie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym dołączyło 17 sygnatariuszy. Podpisanie deklaracji odbyło się nietypowo – w sposób zdalny. Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym podpisało już 217 podmiotów, w tym wydawca „Raportu Kolejowego” – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Uroczyste podpisanie Deklaracji odbyło się już po raz 11. Było jednak wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy odbyło się w sposób zdalny.

Do grona sygnatariuszy dołączyli:

 • CORAIL TS sp. z o.o.
 • GT Rail sp. z o.o.
 • HPE8 sp. z o.o.
 • ITR sp. z o.o.
 • Kolejowy Serwis Mobilny sp. z o.o.
 • Nowak-Mosty sp. z.o.o.
 • Siemens Mobility sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Polsko-Niemiecka Kolej Pasażerska
 • Stowarzyszanie Wykluczenie Transportowe
 • SzkolTrans Marek Pilarczyk
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Via Cargo S.A.
 • Via Cargo Technika sp. z o.o.
 • Vimos sp. z o.o.
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Zakłady Automatyki Kombud S.A.
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

– Optymistyczne jest to, że pomimo wywołanej epidemią koronawirusa trudnej sytuacji na kolei i w całej gospodarce, jesteście Państwo aktywni i istotne dla Was jest tworzenie bezpiecznej kolei oraz propagowanie dobrych praktyk – uczestników powitał dr. inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Dziękuję Państwu za gotowość budowania bezpiecznej kolei. Zasady i wartości wdrażane przez podmioty rynku kolejowego w ramach idei kultury bezpieczeństwa stanowią punkt wyjścia w procesie kreowania bezpiecznej i innowacyjnej kolei – dodał.

 

Nowi sygnatariusze przyłączając się do inicjatywy UTK zadeklarowali chęć wdrażania zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i stosowania poniższych zasad:

 • bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji,
 • akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością,
 • szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań,
 • odchodzenie od przypisywania winy,
 • rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń,
 • zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
 • ciągłe doskonalenie systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

Aby przystąpić do deklaracji należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie UTK. Informacje o dotychczasowych działaniach związanych z kulturą bezpieczeństwa oraz z Deklaracją można znaleźć w dziale Kultura bezpieczeństwa na stronie UTK.

Dodaj komentarz