Wydarzenia

Z prac UIC-CRTS

W przypadku pociągów jeżdżących w kilkuminutowych odstępach czasu, a więc w ruchu aglomeracyjnym i częściowo regionalnym, rekuperacja przynosi zamierzone efekty. W odniesieniu zaś do sektorów działalności, gdzie rozkład jazdy jest nieregularny, lub też pociągi kursują w kilkudziesięciominutowych odstępach, trudno jest mówić o efektach rekuperacji. Należy więc w tych sektorach działalności przede wszystkim z rozwagą dokonywać zamawiania mocy i dążyć do pozyskiwania energii w źródłach odnawialnych. Należy analizować efektywność energetyczną podmiotów. Zwróciłem też uwagę na konieczność bacznego analizowania efektywności energii trakcyjnej w trakcji spalinowej. O ile są kraje takie, jak np. Szwajcaria, gdzie prawie 100% linii jest zelektryfikowanych, o tyle w przypadku krajów takich, jak Niemcy, Polska, Słowacja czy Czechy, udział trakcji spalinowej w sektorze regionalnych przewozów pasażerskich – czy nawet, jak w przypadku PKP SKM w Trójmieście, w przewozach aglomeracyjnych (połączenia oparte o system PKM) – jest znaczący. Podobne argumenty znalazły się w wypowiedziach pozostałych obecnych na spotkaniu członków Grupy. Temat współpracy UIC z IEA będzie realizowany i z pewnością będzie on przedmiotem kolejnych spotkań Grupy. Kolejne punkty spotkania dotyczyły problematyki bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Mowa tu o bezpieczeństwie szeroko rozumianym, nie mniej jednak z punktu widzenia indywidualnego pasażera szczególne znaczenie ma problematyka bezpieczeństwa osobistego podczas podróży. Jak wykazują badania, bezpieczeństwo w transporcie jest istotnym czynnikiem decydującym o wyborze przez pasażera określonego środka transportu. Należy więc dążyć, aby kolej uczynić środkiem transportu bezpiecznym.