Wydarzenia

Z prac UIC-CRTS

Przyczyn tego stanu jest kilka, ale przeważającym kryterium wyboru danego rodzaju pociągu jest czas przejazdu. Pociągi wysokich kategorii odległość pomiędzy sąsiednimi dużymi miastami pokonują zdecydowanie szybciej aniżeli Pociągi w ruchu regionalnym, po drodze zatrzymujące się na każdej stacji i przystanku. W przypadku omawianych państw skutkuje to optymalnym z punktu widzenia pasażera oraz polityki transportowej wzrostem popularności pociągów dużych prędkości, niemniej jednak nie jest to działanie korzystne dla sektora kolei międzyregionalnych. Duża frekwencja podróżnych odbywających przejazd na krótkich odległościach skutkuje brakiem dostępności miejsc dla pasażerów zamierzających podróżować na długim dystansie (często destynacją jest stacja docelowa danego pociągu). Mamy tu więc do czynienia ze zjawiskiem bardzo efektywnym transportowo i absolutnie nieefektywnym z punktu widzenia mikroekonomicznego dla danego przedsiębiorstwa kolejowego.