Aktualności

C&C Partners – Światłowody z gwarancją jakości

Sieć linii kolejowych w Polsce, a szerzej nasz krajowy system transportowy, jest częścią europejskiej sieci komunikacyjnej.

Unia Europejska kładzie duży nacisk na budowę i modernizację linii kolejowych, ponieważ stanowią one ważny element zwiększania efektywności funkcjonowania wspólnego rynku oraz zapewniania wewnętrznej spójności gospodarczej. Polska będąca na trzecim miejscu pod względem długości linii kolejowych w UE odgrywa w tym względzie bardzo ważną rolę. W perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 na priorytetowe inwestycje kolejowe przewidziano kwotę sięgającą 10 mln euro. W związku z tym w najbliższych latach przed polskim sektorem kolejowym stoi naprawdę duże wyzwanie. W ramach modernizowanych lub nowo budowanych linii kolejowych, tworzona jest nowa infrastruktura komunikacyjna. Powstają setki kilometrów infrastruktury teletechnicznej.