Aktualności

C&C Partners – Światłowody z gwarancją jakości

Sieć linii kolejowych w Polsce, a szerzej nasz krajowy system transportowy, jest częścią europejskiej sieci komunikacyjnej.

Unia Europejska kładzie duży nacisk na budowę i modernizację linii kolejowych, ponieważ stanowią one ważny element zwiększania efektywności funkcjonowania wspólnego rynku oraz zapewniania wewnętrznej spójności gospodarczej. Polska będąca na trzecim miejscu pod względem długości linii kolejowych w UE odgrywa w tym względzie bardzo ważną rolę. W perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 na priorytetowe inwestycje kolejowe przewidziano kwotę sięgającą 10 mln euro. W związku z tym w najbliższych latach przed polskim sektorem kolejowym stoi naprawdę duże wyzwanie. W ramach modernizowanych lub nowo budowanych linii kolejowych, tworzona jest nowa infrastruktura komunikacyjna. Powstają setki kilometrów infrastruktury teletechnicznej.

Uwzględniając możliwości transmisyjne oraz rosnące potrzeby w zakresie przepustowości infrastruktury teletechnicznej warto zwrócić szczególną uwagę na jakość oraz parametry techniczne nowo budowanych sieci kablowych. Ponadto biorąc pod uwagę wymagania i wytyczne zawarte w dokumencie „Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych” Ie-108 inwestorzy powinni stawiać na producentów i dostawców gwarantujących najwyższą jakość. Firma C&C Partners działa na rynku od 1992 roku.

Naszym klientom oferujemy kompleksowe rozwiązania budynkowe, telekomunikacyjne oraz systemy wizji maszynowej. Od 1998 roku należymy do Grupy TKH – międzynarodowego holdingu zrzeszającego ponad 70 firm specjalizujących się w produkcji oraz dostarczaniu rozwiązań z zakresu telekomunikacji oraz rozwiązań budynkowych i przemysłowych. C&C Partners jest generalnym przedstawicielem – także należącego do holdingu TKH Group NV (TKH) – producenta kabli światłowodowych, firmy BV Twentsche Kabelfabriek (TKF). W naszej ofercie posiadamy kable zewnętrzne kanałowe wzmocnione i niewzmocnione, kable zewnętrzne ADSS, mikrokable dedykowane do systemu mikrokanalizacji oraz kable przeznaczone do budowy sieci FTTH, w tym kabel do bezpośredniego zakopywania w ziemi bez konieczności używania dodatkowych rur zabezpieczających. Ten ostatni stał się standardem przy budowie sieci dostępowych w Europie, a także znalazł uznanie w sieciach Orange Polska oraz u pozostałych operatorów ISP świadczących usługi na terenie naszego kraju.

W zakresie kabli zewnętrznych naszym głównym odbiorą jest firma Netia. W latach 2013-2015 w Polsce wybudowano ponad 25 tys. km sieci szerokopasmowych. Firma C&C Partners uczestniczyła w większości tych projektów, dostarczając tradycyjne kable doziemne, mikrokable oraz mikrokanalizację. Naszą przewagą rynkową jest fakt, iż w skład Holdingu TKH wchodzą firmy zajmujące się całym cyklem produkcyjnym kabli światłowodowych, począwszy od produkcji włókna światłowodowego, przez produkcję preformów do włókien światłowodowych, po gotowy kabel. Produkcją tą zajmuje się, utworzona przez TKH oraz japońską firmę ShinEtsu, spółka joint venture, co pozwala na pełną kontrolę nad całością przebiegu procesu produkcyjnego kabla.

Dodaj komentarz