Wydarzenia

Za nami II edycja Forum Wizja Rozwoju

We wtorek odbyły się sesje poświęcone wielu istotnym tematom dla polskiej gospodarki. Jednym z nich były „Źródła finansowania rozwoju gospodarczego”, gdzie paneliści zastanawiali się czy rozwój gospodarczy Polski będzie finansowany z funduszy pochodzących z sektora bankowego, czy może z innych źródeł, a jeśli tak to z jakich? Przeanalizowana została obecna sytuacja oraz wizja przyszłości bezpiecznego finansowania rozwoju gospodarczego naszego kraju. Innym przykładem mogą być panel dotyczący przyczyn rozwoju gospodarczego. Jednym z zagadnień było współczesne znaczenie rozwoju gospodarczego dla przyszłości kraju.

Udział w spotkaniach wzięli przedstawiciele biznesu, świata nauki oraz polityki.
W programie znalazły się także panele w ramach bloku „Forum Partnerów”. Pierwszy z nich został zorganizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., która przygotowała debatę poświęconą leasingowi. Finansowanie poprzez leasing może stanowić jedno z rozwiązań dla przedsiębiorcy pragnącego poprawić swoją konkurencyjność. Celem debaty było przedstawienie możliwości, które stwarza leasing, oraz perspektyw rozwoju tej branży. Z kolei panel zorganizowany przez Energa S.A. dotyczył raportowania niefinansowego. Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju powinna być realizowana w szerokiej perspektywie, uwzględniającej wszystkich interesariuszy. Podczas panelu odpowiedziano m.in. na pytanie, czy raportowanie niefinansowe spółek jest tym czego oczekują interesariusze?

We wtorek odbyła się także uroczystość wręczenia nagrody CEMT 2018 za znaczące osiągnięcia techniczne (Significant Technical Achievement). Nagrodę otrzymali: Stocznia Crist i biuro projektowe StoGda.
Kolejnym ważnym momentem było zakończenie Hackathonu – maratonu programowania, który rozpoczął się pierwszego dnia Forum. W rywalizacji wystartowało 70 uczestników. Nagrodę za pierwsze miejsce Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wręczyło zespołowi Zion za aplikację zmien.to, służącą do inteligentnego zgłaszania awarii, zanieczyszczeń i sytuacji zagrożenia w mieście. Kolejne drugie i trzecie miejsca zdobyli: Slavic Monsters za ”Informację Turystyczną 2.0” – grę miejską promującą historię i kulturę miast i Eco-Sort za aplikację wspierającą segregację śmieci i inteligentne klasyfikowanie odpadów.

Na zakończenie II Forum Wizja Rozwoju inicjatorka wydarzenia, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan, podsumowała blok tematyczny „Srebrna Gospodarka”.
W ramach Forum odbyło się także kilka paneli dotyczących transportu. Wizję funkcjonowania transportu w Polsce za kilka lat, uwzględniającą CPK, Via Carpatię, Via Balticę, rozbudowę portów morskich, tras kolejowych, budowę suchych portów oraz centrów logistycznych przedstawiono w panelu dotyczącym strategii transportu dla Polski. Wzięli w niej udział Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP SA, Zdzisław Kordel – prof.dr.hab. wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim, Adrian Mazur – Dyrektor Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury, Przemysław Pączek. – Prezes Zarządu i Współzałożyciel Hyper Poland sp. z o.o. oraz Krzysztof Zgorzelski – Prezes Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Moderował natomiast Mateusz Izydorek – Dyrektor Biura Klastra „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0.

MD

Dodaj komentarz