Wydarzenia

Za nami II edycja Forum Wizja Rozwoju

W panelu dotyczącym wizji transportu miejskiego w Polsce, a który omówił zmiany dotyczą zarówno infrastruktury, jak i środków transportu wziął udział między innymi Krzysztof Losz – rzecznik prasowy PKP CARGO SA. Natomiast w panelu, który zajmował się rozwojem infrastruktury transportowej w Polsce Krzysztof Golubiewski – Członek Zarządu PKP SA oraz , ponownie, Krzysztof Zgorzelski – Prezes Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o. o.
Raport Kolejowy był partnerem medialnym wydarzenia i w związku z tym Radosław Karwicki był moderatorem panelu rozwoju technologii identyfikacji towarów. Tematyka dotyczyła przede wszystkim automatycznej identyfikacji jak również odpowiedniego dobrania metody dla danego przedsiębiorstwa. W panelu zanalizowano również wizje identyfikacji towarów również w przyszłości. Wśród prelegentów byli między innymi Barbara Dziuk – Wiceprzewodnicząca Podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności. Poseł na Sejm RP oraz Alicja Kaczorowska – Poseł na Sejm RP.
W drugiej edycji Forum Wizja Rozwoju wzięło udział około 5000 osób.
Partnerami kolejowymi były PKP SA oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

RK

MD

Dodaj komentarz