Analizy Przewozy towarowe

20,1 mln podróżnych i 18,8 mln ton towarów – UTK prezentuje wyniki przewozowe w sierpniu

W sierpniu w podróż pociągiem wybrało się 20,1 mln podróżnych. W tym samym czasie przewieziono także 18,8 mln ton towarów. Porównując rok do roku, to najmniejsze od marca spadki. – W sierpniu było o 28,8 proc. mniej podróżnych i o 3 proc. mniej przewiezionych towarów – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

W przewozach pasażerskich, pierwszy raz od ogłoszenia stanu epidemii, wynik miesięczny przekroczył 20 mln podróżnych. W sierpniu z usług kolei skorzystało 20,1 mln pasażerów, praca przewozowa kształtowała się na poziomie 1,5 mld pasażerokilometrów, a praca eksploatacyjna ponad 14,5 mln pociągokilometrów. Oznacza to spadki odpowiednio 28,8 proc., 32 proc. oraz 3,8 proc..

Widoczne jest stopniowe wyhamowanie wzrostów miesiąc do miesiąca. Podczas gdy w czerwcu i lipcu wzrosty te przekraczały ponad 4 mln pasażerów, to w sierpniu wzrost wyniósł już tylko blisko 1,3 mln podróżnych.

– W miesiącach wakacyjnych widoczny był powrót pasażerów na kolej. Podróżni zaufali kolei, planując urlopowe wyjazdy. Obecnie coraz ważniejsze będą codzienne podróże pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy. By zagwarantować odpowiednią ofertę, przewoźnicy wznowili dużą cześć połączeń. Wyniki z miesiąca na miesiąc są bardziej optymistyczne. Nie możemy jednak zapominać, że epidemia cały czas wywiera negatywny wpływ na przewozy pasażerskie- przyznaje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.