Publikacje Firm Wydarzenia

80 dworców, stacji i przystanków kolejowych z urządzeniami SIP Dysten

Spółka Dysten należy do Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, zrzeszającej renomowane podmioty gospodarcze tworzące rozwiązania dla branży kolejowej. Z uwagi na uzyskanie przez Dysten certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w Branży Kolejowej IRIS (ISO/TS 22163), produkty firmy cieszą się dużym zainteresowaniem również na rynkach zagranicznych. Certyfikat IRIS jest rzetelnym i obiektywnym dowodem spełnienia szczegółowych wymagań międzynarodowego standardu kolejnictwa przez wdrożony w firmie System Zarządzania Jakością. Dodatkowo urządzenia uzyskały certyfikat  zgodności z TSI PRTM. PKP PLK dopuściły je jako produkty spełniające wymogi IPI6 co potwierdziły:

  • testy funkcjonalne,
  • testy akceptacyjne,
  • badania laboratoryjne urządzeń.
  • testy protokołów CSDIP,
  • Plany rozwoju w obszarze infrastruktury kolejowej

Dysten jest w trakcie realizacji zadań związanych z inwestycją PKP Polskich Linii Kolejowych pt. „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Firma jako podwykonawca w projekcie dostarczy, zamontuje i uruchomi urządzenia Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zgodne z wytycznymi IPI-6.