Publikacje Firm Wydarzenia

80 dworców, stacji i przystanków kolejowych z urządzeniami SIP Dysten

Firma Dysten w 2021 r. wyprodukowała, zgodne z wytycznymi IPI-6, kolejowe wyświetlacze Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na dworzec w Białymstoku. W ramach realizacji umowy firma dostarczyła wolnostojące i naścienne urządzenia – wyświetlacze:

  • Informacyjne Przyjazdy/Odjazdy wolnostojące WOP
  • Informacyjne Przyjazdy/Odjazdy naścienne WOP
  • Główne Stacyjne,
  • Zbiorcze Stacyjne
  • Infokioski.

Projekt renowacji i modernizacji dworca kolejowego w Białymstoku to największa inwestycja PKP S.A. na terenie województwa podlaskiego. To także jedna z kluczowych inicjatyw realizowanych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, z udziałem środków unijnych Instrumentu CEF „Łącząc Europę” (Connecting Europe FacilityCEF). Stacja Białystok stanowi główny węzeł kolejowy województwa podlaskiego i jednocześnie fragment międzynarodowej linii kolejowej WarszawaBiałystok – Wilno – Petersburg, która jest częścią linii kolejowej E-75 Rail Baltica.

Strategiczne kroki doskonalenia

Obecnie już 80 obiektów takich jak dworce, stacje i przystanki kolejowe, wyposażonych jest w System Informacji Pasażerskiej firmy Dysten.

Spółka Dysten należy do Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, zrzeszającej renomowane podmioty gospodarcze tworzące rozwiązania dla branży kolejowej. Z uwagi na uzyskanie przez Dysten certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w Branży Kolejowej IRIS (ISO/TS 22163), produkty firmy cieszą się dużym zainteresowaniem również na rynkach zagranicznych. Certyfikat IRIS jest rzetelnym i obiektywnym dowodem spełnienia szczegółowych wymagań międzynarodowego standardu kolejnictwa przez wdrożony w firmie System Zarządzania Jakością. Dodatkowo urządzenia uzyskały certyfikat  zgodności z TSI PRTM. PKP PLK dopuściły je jako produkty spełniające wymogi IPI6 co potwierdziły:

  • testy funkcjonalne,
  • testy akceptacyjne,
  • badania laboratoryjne urządzeń.
  • testy protokołów CSDIP,
  • Plany rozwoju w obszarze infrastruktury kolejowej

Dysten jest w trakcie realizacji zadań związanych z inwestycją PKP Polskich Linii Kolejowych pt. „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Firma jako podwykonawca w projekcie dostarczy, zamontuje i uruchomi urządzenia Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zgodne z wytycznymi IPI-6.

Dysten posiada doświadczenie w projektowaniu i produkcji urządzeń elektronicznych zarówno dla niewielkich, jak i dużych realizacji wykonywanych na obiektach kolejowych. Wszystkie oferowane wyroby producent tworzy zgodnie z polskimi wytycznymi. Firma posiada również możliwość produkcji urządzeń zgodnych z indywidualnymi wymaganiami odbiorcy. Dysten integruje dostępne systemy, tworząc nowe rozwiązania, zwiększające efektywność transportu kolejowego i poprawiające komfort podróży.

Dodaj komentarz