Aktualności

Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego szkoli online

Nowy regulamin Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego precyzuje zasady udziału w szkoleniach: zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, rezygnacja ze szkolenia, korzystanie z materiałów szkoleniowych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas szkolenia. Ze względu na epidemię koronawirusa obecnie zajęcia w ABK realizujemy zdalnie, dlatego Regulamin określa zasady prowadzenia szkoleń online.

prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, Prodziekan Wydziału Transportu PW podczas inauguracji Akademii / fot. UTK

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia jest również platformą upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

W ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego do czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego. Zajęcia prowadzone będą również poza Warszawą. Uruchomiona zostanie platforma e-learningowa do obsługi szkoleń, na której zamieszczane będą filmy i materiały edukacyjne. Uzupełnieniem platformy będzie aplikacja mobilna. Nowością będą szkolenia „szyte na miarę” dla określonych grup odbiorców. Takie działanie umożliwi precyzyjne zdiagnozowanie i omówienie zagadnień, którymi dany podmiot jest najbardziej zainteresowany. W ramach projektu przeprowadzone będą również szkolenia dla inspektorów UTK wykonujących działania kontrolne.

Inauguracja ABK odbyła się 24 października 2019 r. W trakcie uroczystości Prezes UTK podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dotychczasowych uczestników szkoleń w Akademii prosimy o zapoznanie się z treścią nowego Regulaminu oraz jego akceptację przed zapisaniem się na kolejne szkolenie.

Źródło: UTK

Dodaj komentarz