Polregio Wywiady

Artur Martyniuk: Pracujemy nad rozszerzeniem oferty POLREGIO [WYWIAD]

Polska to jeden z największych producentów wodoru w Europie i powinniśmy wykorzystać fakt, że Unia Europejska stawia na ten rodzaj paliwa. Widzę ogromne zaangażowanie naszego właściciela, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu, w wodór, a zwłaszcza w prace grupy roboczej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, która ma wspólnie wypracować zapisy wodorowego porozumienia sektorowego. Dzisiaj barierą w upowszechnieniu tego paliwa w transporcie jest cena tego typu pociągów – za 1 pasażerski skład z ogniwami paliwowymi na wodór można kupić kilka nowoczesnych EZT-ów.

Z pewnością zasadne jest wprowadzenie grantów na zakup wodorowych pociągów na początkowym etapie rozwoju tego rynku na wzór 90% dopłat do autobusów w ramach programu Zielony Transport Publiczny. Widzimy, że są miasta, które chcą intensywnie rozwijać wodór w transporcie. Poznań złożył wniosek o dofinansowanie aż 84 sztuk autobusów wodorowych. Przy takiej skali zasadne jest zbudowanie stacji tankowania, z której będą mogły jednocześnie korzystać pociągi obsługujące ruch regionalny, a nawet aglomeracyjny wszędzie tam, gdzie sieć nie jest zelektryfikowana. Jeśli będzie odpowiednio wysokie dofinansowanie, to zarówno samorządy, jak i przewoźnicy będą w stanie zamówić na tyle dużo pociągów, aby stanowiło to impuls do dalszego dynamicznego rozwoju rynku.

Czy wodór to przyszłość kolei, to się jeszcze okaże, ale z pewnością jest on szansą na przełom technologiczny w transporcie. Tylko od naszego wspólnego wysiłku zależy, czy będziemy tę rewolucję współtworzyć, czy tylko jej się przyglądać.