Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Bezpieczeństwo na kolei w roku 2020 [RAPORT]

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Wdrażania TSI Sterowanie z 2017 r. w perspektywie do 2050 r. planowana jest zabudowa ETCS poziomu 1 lub 2 na 8 233 km linii kolejowych w Polsce. Oznacza to zatem, że tylko na ok. 42% polskiej sieci kolejowej dostępne będą nowoczesne, komputerowe urządzenia sterowania ruchem zapewniające ciągły nadzór pracy maszynisty. W ocenie Prezesa UTK pozostawienie na pozostałej części sieci kolejowej systemu Samoczynnego Hamowania Pociągu (SHP) opracowanego w latach 60. XX wieku nie przystaje do obecnych realiów i zagrożeń pojawiających się w systemie kolejowym.

Rozwiązaniem, które pozwoliłoby na poprawienie bezpieczeństwa na liniach, na których obecnie nie jest planowane wdrożenie ETCS poziomu 1 lub 2, jest instalacja ETCS poziom 1 w wariancie Limited Supervision (ETCS L1 LS). Zaletą tej konfiguracji jest znacząco niższy koszt wdrożenia w porównaniu do ETCS poziomu 1 lub 2. Dodatkowo jest to rozwiązanie zharmonizowane na poziomie europejskim i poprawiające interoperacyjność sieci kolejowej. Analizując możliwe funkcjonalności nadzoru nad wskazanymi zagrożeniami zarekomendowane zostały dwa warianty wdrożenia, których ostateczny wybór powinien zależeć od oceny ryzyka w danej lokalizacji.