Inwestycje Wydarzenia

Co powstanie pod krakowskimi estakadami kolejowymi?

PKP Polskie Linie Kolejowe powołały zespół, który przygotuje plan wykorzystania powierzchni pod nowymi estakadami kolejowymi w Krakowie, w miejscu dawnych nasypów kolejowych. Działania te spółka podejmie w porozumieniu z przedstawicielami miasta.

Fot. PKP PLK

Powstanie nowych estakad ma na celu likwidację wąskiego gardła kolejowego i otworzenie nowych możliwości podróży w największej aglomeracji Małopolski, województwie oraz na trasach dalekobieżnych.

– Krajowy Program Kolejowy zapewnia sprawne podróże i sprzyja równomiernemu rozwojowi miast i regionów. Budując kolej komfortową, bezpieczną i przewidywalną poprawiamy warunki życia mieszkańców obok linii kolejowych. W Krakowie już widać efekty dla podróżnych, a niedługo z inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. skorzystają mieszkańcy – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

 

Z myślą o mieszkańcach miasta Polskie Linie Kolejowe zamierzają również optymalnie wykorzystać warunki, jakie stworzył projekt – otwarcie ponad 21 tys. m2 nowej powierzchni pod estakadami, w miejscu dawnych nasypów.

– Wykorzystujemy możliwości jakie dają inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. do poprawy warunków komunikacji i korzystnego dla mieszkańców zagospodarowania terenu. Dzięki projektowi na trasie Kraków Główny – Płaszów mieszkańcy zyskają kładkę pieszorowerową nad Wisłą i nowe przestrzenie pod estakadami w miejscu nasypów kolejowych – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Powołany w PLK zespół ds. zagospodarowania terenów pod estakadami, wspólnie z przedstawicielami Miasta, zajmie się  wypracowaniem zakresu zagospodarowania obszaru pod linią kolejową od ul. Kopernika do ul. Miodowej. Wypracowana zostanie wspólna koncepcja zagospodarowania terenu oraz formuła utrzymania.

Działanie PLK związane z ciekawym i zgodnym z oczekiwaniami mieszkańców zagospodarowaniem otwartego terenu pod estakadami, to kolejne przedsięwzięcie zarządcy infrastruktury dla społeczeństwa Krakowa. Polskie Linie Kolejowe przy budowie nowych mostów kolejowych nad Wisłą zapewniły możliwość realizacji kładki pieszo-rowerowej, która znaczenie usprawni komunikację w mieście.

Przedsięwzięcia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. są realizowane przy okazji modernizacji krakowskiej linii średnicowej w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”, który jest współfinansowany ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Dodaj komentarz