Pasażer

Niemcy wprowadzają ograniczenia dla przyjeżdżających Polaków

Od soboty 24 października osoby podróżujące z Polski do Niemiec poddawani będą 14-dniowej kwarantannie. Wyjątkiem będzie przedstawienie negatywnego wyniku testu na COVID-19, wykonanego w ostatnich 48 godzinach. Od 17 października restrykcje dotyczyły tylko podróżnych z 5 województw.

Decyzją niemieckich władz od 17 października 2020 r. województwa kujawsko-pomorskie, małopolskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie zostały uznane za obszary podwyższonego ryzyka epidemicznego, a od 24 października (sobota) za obszar ten będzie uznawana cała Polska. Osoby wjeżdżające do Niemiec z takiego terenu przechodzą obowiązkową kwarantannę, chyba że przedstawią ważny negatywny wynik testu na COVID-19. Szczegóły dotyczące kwarantanny i testów znajdziesz na stronie gov.pl w zakładce „Testy i kwarantanna w Niemczech”.

Opisane zasady dotyczące kwarantanny lub posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19 nie dotyczą:

  • pracowników transportu kolejowego (i innych rodzajów transportu) przekraczających granicę służbowo;
  • osób, które przekraczają granicę w związku z wykonywaniem pracy w obszarach przygranicznych;
  • osób przejeżdżających przez terytorium Niemiec tranzytowo.

Szczegółowe informacje dotyczące tych ograniczeń zawarte są w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dodaj komentarz