Raport z Polski Wydarzenia

Działalność rozpoczął Zespół ds. stawek dostępu do infrastruktury kolejowej

Do zadań nowo powstałego Zespołu należą przede wszystkim zmiana sposobu kształtowania opłat, zasady stosowania ulg za dostęp do infrastruktury kolejowej, sposób kontroli stawek oraz zwiększanie efektywności zarządców infrastruktury.

Skład Zespołu

W skład grupy wchodzą przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego, Ministerstwa Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Fundacji „ProKolej”, Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Instytutu Praw Obywatelskich, Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Związku Zawodowych Maszynistów Kolejowych, Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych (przewoźnicy: „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., Koleje Śląskie sp. z o.o., Arriva RP, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.).

– Zespół ds. stawek będzie zajmował się poszukiwaniem systemowych rozwiązań stymulujących rozwój transportu kolejowego. Stawki dostępu do infrastruktury nie powinny ograniczać szans kolei w konkurowaniu z innymi środkami transportu. Szczególnie, że to pociągi są najbezpieczniejszym sposobem transportu lądowego a w dodatku są to przewozy przyjazne środowisku naturalnemu – przekazuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Działalność Zespołu

Do głównych zadań Zespołu należeć będą:

  • analiza i przygotowanie propozycji zmian metodologii kształtowania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej;
  • opracowanie mechanizmów zwiększenia efektywności zarządcy infrastruktury kolejowej (uwzględniających m.in. przepustowość i punktualność na sieci zarządcy);
  • ustalenie zasad dla uproszczonej kontroli opłat
  • podjęcie analizy porównawczej sektora transportu drogowego i kolejowego;
  • przegląd i analiza dobrych praktyk (przyjrzenie się wymiarowi europejskiemu i zastanowienie się, co można wdrożyć w Polsce);
  • wypracowanie propozycji zmian legislacyjnych w tym obszarze, w który Zespół sobie postawił za cel działania.

Podczas posiedzenia Zespołu 25 sierpnia 2022 r. rozpoczęto dyskusję nad zagadnieniem kwalifikacji kosztów jako kosztów bezpośrednich, na podstawie treści art. 3 i 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu. Członkowie Zespołu zostali zobowiązani ponadto do przedstawienia opinii w zakresie każdej kategorii/grupy kosztów wymienionych odpowiednio w art. 4 ust. 1 oraz art. 3 ust. 4 ww. rozporządzenia 2015/909. Zespół wypracuje wspólne stanowisko w zakresie interpretacji ww. kosztów.

Dodaj komentarz