Tabor

Jakie są zasady uzyskania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa?

Jakie są zasady uzyskiwania nowych oraz przedłużania dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa wprowadzonych przez IV pakiet kolejowy? Właśnie opublikował je Urząd Transportu Kolejowego. Najważniejszą zmianą jest konieczność spełnienia nowych kryteriów dla systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Od 31 października 2020 r. z wejściem w życie IV pakietu kolejowego przewoźnicy kolejowi otrzymają tzw. jednolity certyfikat bezpieczeństwa. Warunkiem jego uzyskania jest wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem spełniającego nowe kryteria. Nowy jest też proces uzyskania certyfikatu: wnioski należy składać za pośrednictwem tzw. Punktu Kompleksowej Obsługi (One-Stop Shop, OSS) – dedykowanego systemu informatycznego, poprzez który odbywa się cała korespondencja z wnioskodawcą. Przewoźnikom działającym w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydaje Agencja Kolejowa Unii Europejskiej. Jeżeli obszar działalności obejmuje jedynie Polskę, wnioskodawca może wybrać, czy złożyć wniosek do Agencji Kolejowej UE, czy do Prezesa UTK.

Czytaj dalej >