Personalia

Johannes Braun dołączył do Rady Doradczej Hyper Poland

Johannes Braun dołączył do Rady Doradczej Hyper Poland. Braun jest specjalistą w zakresie kolei i systemów maglev.

Nowy członek Rady Doradczej Hyper Poland ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi. Od 2001 do 2003 r. był dyrektorem generalnym niemieckiego konsorcjum Shanghai Maglev Transrapid Project (Siemens i ThyssenKrupp) na miejscu w Szanghaju, które wybudowało pierwszą komercyjną linię kolei magnetycznej maglev (w użyciu od 2004 roku) o prędkości przelotowej 431 km/h.

Johannes Braun studiował elektrotechnikę i energetykę w Kaiserslautern. W 1989 r. rozpoczął karierę zawodową jako inżynier ds. rozruchu i kierownik projektu w międzynarodowych zakładach inżynieryjnych i konstrukcyjnych – automatyzacji procesów w hutach żelaza, stali i dużych walcowniach na całym świecie. Najpierw dla Siemens AG Industrial Solutions z siedzibą w Erlangen, a później dla Siemens Pte Ltd. w Singapurze.