Wywiady

K. Zgorzelski: Pasażerowie coraz chętniej korzystają z usług POLREGIO

Wciąż także nie ma decyzji KE w sprawie restrukturyzacji Przewozów Regionalnych. Jakie to powoduje problemy dla POLREGIO?

Czekamy cierpliwie na decyzję Komisji Europejskiej i mamy nadzieję, że będzie ona kolejnym, pozytywnym aspektem w ostatnich kilku latach działalności spółki. Z uwagi na brak decyzji co do akceptacji pomocy publicznej udzielonej spółce w latach ubiegłych, obecnie nie możemy sięgnąć po środki unijne na inwestycje, np. w tabor. Zakończona sukcesem restrukturyzacja POLREGIO umożliwiła spółce stabilność, niemniej dla dalszego rozwoju, jak wcześniej wspomniałem, potrzebne są inwestycje, by ogrom pracy włożony w uratowanie spółki przed realnym kilka lat temu widmem bankructwa, przynosił dalsze pozytywne efekty dla pasażerów. spółka jest wiarygodnym partnerem biznesowym oraz ma konkretny plan rozwoju, który sukcesywnie realizuje.
Warto także dodać, że skuteczna restrukturyzacja Spółki wzbudziła wręcz zaniepokojenie konkurentów, którzy w 2015 roku zacierali ręce na nieodległą wizję łatwego wejścia na rynek przewozów regionalnych w Polsce. Już w 2018 roku rzeczywistość pokazała, że ich radość była nawet nie przedwczesna, ale wręcz zderzyła się z determinacją zarządu, rady nadzorczej i udziałowców spółki, a przede wszystkim jej załogi, którzy razem uwierzyli w przyszłość POLREGIO.

Jednym z kluczowym elementów w kwestii przyszłości spółki jest współpraca z samorządami województw, które zlecają wam pracę przewozową. Jak ona się układa?

Dobrze lub bardzo dobrze. Efekty restrukturyzacji, zmiana podejścia do zarządzania oraz zmiany wprowadzane z żelazną konsekwencją pokazały naszym udziałowcom, że jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym. Posiadamy odpowiednie doświadczenie, wykwalifikowanych pracowników i wiedzę niezbędną dla zapewnienia prawidłowej realizacji usług przewozowych w konkretnych województwach. Usług, które bardzo często dla organizatorów okazują się tańsze, niż innych przewoźników regionalnych. Nasze oferty handlowe i rozwiązania pro-pasażerskie zachęcają pasażerów do korzystania z usług kolei.

To przekłada się na rosnącą pracę przewozową zlecaną nam przez samorządy województw i umowy wieloletnie. Tam, gdzie jest wola samorządu i potencjał przewozowy, uruchamiamy coraz więcej połączeń, np. ze Słupska do Ustki. Wspólnie z samorządami reaktywujemy połączenia w nieobsługiwanych od wielu lat relacjach, np. z Zielonej Góry przez Głogów do Leszna. Mamy do czynienia z renesansem kolei, a dobra współpraca z władzami samorządów wojewódzkich sprzyja pasażerom i rozwojowi POLREGIO.

Rozmawiał RK

Dodaj komentarz