global Raport z Polski Wydarzenia

Kierunek Azja. Polska Izba Kolei nawiązała współpracę z Indonezją

Indonezja jest czwartym najludniejszym krajem świata, zamieszkuje ją 275 mln mieszkańców. Jako jedyna spośród krajów Azji Południowo-Wschodniej jest członkiem grupy najsilniejszych gospodarek świata G-20, a prognozy OECD do 2045 roku przewidują, że będzie to 5. największa gospodarka pod względem wartości PKB. Wszystko to sprawia, że polscy przedsiębiorcy coraz chętniej inwestują na tamtejszym rynku. Współpracę z Indonezją nawiązała ostatnio także Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Z uwagi na wysoki poziom wzrostu gospodarczego notowany w ciągu ostatnich kilku dekad Indonezję zalicza się dzisiaj do grupy państw E7 (Emerging 7). Według raportu „Doing Business 2020”, Indonezja w ciągu 5 lat awansowała o 41 pozycji plasując się na 72 miejscu, natomiast zgodnie z rankingiem krajów świata pod względem nominalnego dochodu narodowego (GNI) per capita za 2019, znalazła się po raz pierwszy wśród krajów o średnio-wysokim dochodzie.

Z pozycji Polski na Indonezję warto patrzeć nie tylko przez pryzmat handlu, ale także możliwości ulokowania produkcji i wejścia na coraz szybciej integrujący się, 650-milionowy rynek ASEAN. Interesujące możliwości  oraz  silny program  wsparcia inwestycji  przez rząd Indonezji obejmują różne sektory, od infrastruktury, będącej filarem prezydentury urzędującego drugą kadencję Prezydenta Joko Widodo, przez produkcję przemysłową, aż po prężnie rozwijający się sektor usług. Wchodząc na rynek indonezyjski nasi przedsiębiorcy zapewniają sobie obecność w jednym z najszybciej rozwijających się regionów świata, poprawiając nie tylko swoją konkurencyjność, ale także dywersyfikując ryzyko wobec niepokojących prognoz dotyczących Unii Europejskiej. Zainteresowanie Indonezją potwierdzają statystyki Zagranicznego Biura Handlowego (ZBH) w Dżakarcie, które od początku swojej działalności, od roku 2018 obsłużyło już ponad 500 zapytań polskich firm. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń-grudzień 2019 eksport z Polski do Indonezji wzrósł o 46,4% rdr do poziomu 213,5 mln USD. Tak spektakularny wzrost dynamiki eksportu do Indonezji był najwyższy od ponad dekady, a zarazem najwyższy w porównaniu do innych krajów regionu ASEAN.

Na odległych rynkach bez wyraźnych relacji historycznych ważne jest przede wszystkim budowanie marki „Made in Poland”, która będzie klientowi kojarzyć się z produktami wysokiej, europejskiej jakości oraz dobrym wizerunkiem naszego kraju. Taki jest też długoterminowy cel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu realizowany przez ZBH Dżakarta. Dlatego w pierwszej kolejności koncentrujemy się na budowie sieci kontaktów i zapewnienie wsparcia dla produktów i usług, które są dopasowane do rynku i nie obwarowane barierami wejścia. Najbardziej perspektywicznymi sektorami są w tym zakresie: sektor spożywczy, kosmetyczny, IT, transportowy oraz medyczny. Przy czym nie można także zapominać o bardziej tradycyjnych sektorach, jak górnictwo czy budowa statków morskich, które mają duże znaczenie dla Indonezji z uwagi na jej uwarunkowania.

Indonezja, podobnie jak cała Azja jest krajem bardzo zróżnicowanym kulturowo i  silnie relacyjnym. Pozyskiwanie lokalnych kontaktów i budowę dobrych relacji z przyszłymi  partnerami biznesowymi  w Indonezji warto realizować za pomocą indonezyjskich organizacji i stowarzyszeń, z którymi ZBH współpracuje na co dzień.

Partnerem instytucjonalnym pierwszego kontaktu dla ZBH jest Urząd Kontroli Inwestycji Zagranicznych BKPM, który pełni także rolę regulatora. Urząd wspiera w interpretacji przepisów oraz załatwianiu pozwoleń i licencji dla firm z polskim kapitałem. Pomoc BKPM jest nieoceniona także przy weryfikacji legalności, a w rezultacie wiarygodności lokalnych spółek i biznesów.  Dla firm z branży fintech z pewnością interesująca będzie współpraca PAIH  z odpowiednikiem naszego KNF w Indonezji- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dzięki której poruszanie się po ekosystemie finansowym w Indonezji jest znacznie prostsze. Natomiast w nawiązywaniu relacji  biznesowych i wyszukiwaniu lokalnych partnerów ZBH w Dżakarcie wspierają trzy organizacje działające na terenie Republiki Indonezji. Są to APINDO, stowarzyszenie pracodawców zrzeszające ponad 14 tysięcy firm, Indonezyjska Izba Przemysłowo-Handlowa KADIN z blisko 100 tysiącami członków oraz HIPMI, organizacja zrzeszająca  kilkaset młodych przedsiębiorców. PAIH dba również o dobre i stałe relacje z GAKESLAB – stowarzyszeniem firm z sektora medycznego oraz GAIKINDO, która jest największym zrzeszeniem  firm z branży  motoryzacyjnej Archipelagu. Jej założyciele odwiedzili Warszawę podczas misji organizowanej przez ZBH Dżakarta we wrześniu 2019 roku.

Czytaj dalej >