global Raport z Polski Wydarzenia

Kierunek Azja. Polska Izba Kolei nawiązała współpracę z Indonezją

Indonezja jest czwartym najludniejszym krajem świata, zamieszkuje ją 275 mln mieszkańców. Jako jedyna spośród krajów Azji Południowo-Wschodniej jest członkiem grupy najsilniejszych gospodarek świata G-20, a prognozy OECD do 2045 roku przewidują, że będzie to 5. największa gospodarka pod względem wartości PKB. Wszystko to sprawia, że polscy przedsiębiorcy coraz chętniej inwestują na tamtejszym rynku. Współpracę z Indonezją nawiązała ostatnio także Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Z uwagi na wysoki poziom wzrostu gospodarczego notowany w ciągu ostatnich kilku dekad Indonezję zalicza się dzisiaj do grupy państw E7 (Emerging 7). Według raportu „Doing Business 2020”, Indonezja w ciągu 5 lat awansowała o 41 pozycji plasując się na 72 miejscu, natomiast zgodnie z rankingiem krajów świata pod względem nominalnego dochodu narodowego (GNI) per capita za 2019, znalazła się po raz pierwszy wśród krajów o średnio-wysokim dochodzie.

Z pozycji Polski na Indonezję warto patrzeć nie tylko przez pryzmat handlu, ale także możliwości ulokowania produkcji i wejścia na coraz szybciej integrujący się, 650-milionowy rynek ASEAN. Interesujące możliwości  oraz  silny program  wsparcia inwestycji  przez rząd Indonezji obejmują różne sektory, od infrastruktury, będącej filarem prezydentury urzędującego drugą kadencję Prezydenta Joko Widodo, przez produkcję przemysłową, aż po prężnie rozwijający się sektor usług. Wchodząc na rynek indonezyjski nasi przedsiębiorcy zapewniają sobie obecność w jednym z najszybciej rozwijających się regionów świata, poprawiając nie tylko swoją konkurencyjność, ale także dywersyfikując ryzyko wobec niepokojących prognoz dotyczących Unii Europejskiej. Zainteresowanie Indonezją potwierdzają statystyki Zagranicznego Biura Handlowego (ZBH) w Dżakarcie, które od początku swojej działalności, od roku 2018 obsłużyło już ponad 500 zapytań polskich firm. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń-grudzień 2019 eksport z Polski do Indonezji wzrósł o 46,4% rdr do poziomu 213,5 mln USD. Tak spektakularny wzrost dynamiki eksportu do Indonezji był najwyższy od ponad dekady, a zarazem najwyższy w porównaniu do innych krajów regionu ASEAN.

Na odległych rynkach bez wyraźnych relacji historycznych ważne jest przede wszystkim budowanie marki „Made in Poland”, która będzie klientowi kojarzyć się z produktami wysokiej, europejskiej jakości oraz dobrym wizerunkiem naszego kraju. Taki jest też długoterminowy cel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu realizowany przez ZBH Dżakarta. Dlatego w pierwszej kolejności koncentrujemy się na budowie sieci kontaktów i zapewnienie wsparcia dla produktów i usług, które są dopasowane do rynku i nie obwarowane barierami wejścia. Najbardziej perspektywicznymi sektorami są w tym zakresie: sektor spożywczy, kosmetyczny, IT, transportowy oraz medyczny. Przy czym nie można także zapominać o bardziej tradycyjnych sektorach, jak górnictwo czy budowa statków morskich, które mają duże znaczenie dla Indonezji z uwagi na jej uwarunkowania.

Indonezja, podobnie jak cała Azja jest krajem bardzo zróżnicowanym kulturowo i  silnie relacyjnym. Pozyskiwanie lokalnych kontaktów i budowę dobrych relacji z przyszłymi  partnerami biznesowymi  w Indonezji warto realizować za pomocą indonezyjskich organizacji i stowarzyszeń, z którymi ZBH współpracuje na co dzień.

Partnerem instytucjonalnym pierwszego kontaktu dla ZBH jest Urząd Kontroli Inwestycji Zagranicznych BKPM, który pełni także rolę regulatora. Urząd wspiera w interpretacji przepisów oraz załatwianiu pozwoleń i licencji dla firm z polskim kapitałem. Pomoc BKPM jest nieoceniona także przy weryfikacji legalności, a w rezultacie wiarygodności lokalnych spółek i biznesów.  Dla firm z branży fintech z pewnością interesująca będzie współpraca PAIH  z odpowiednikiem naszego KNF w Indonezji- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dzięki której poruszanie się po ekosystemie finansowym w Indonezji jest znacznie prostsze. Natomiast w nawiązywaniu relacji  biznesowych i wyszukiwaniu lokalnych partnerów ZBH w Dżakarcie wspierają trzy organizacje działające na terenie Republiki Indonezji. Są to APINDO, stowarzyszenie pracodawców zrzeszające ponad 14 tysięcy firm, Indonezyjska Izba Przemysłowo-Handlowa KADIN z blisko 100 tysiącami członków oraz HIPMI, organizacja zrzeszająca  kilkaset młodych przedsiębiorców. PAIH dba również o dobre i stałe relacje z GAKESLAB – stowarzyszeniem firm z sektora medycznego oraz GAIKINDO, która jest największym zrzeszeniem  firm z branży  motoryzacyjnej Archipelagu. Jej założyciele odwiedzili Warszawę podczas misji organizowanej przez ZBH Dżakarta we wrześniu 2019 roku.

ZBH w Dżakarcie buduje również dobre relacje z  organizacjami współpracującymi z poszczególnymi ministerstwami rządu Indonezyjskiego, wspierając tym samym w pokonywaniu barier w dostępie do poszczególnych rynków, w tym rynku rolnego. Przykładem jest tu  spółka PT Agrinas, która jest nowo utworzoną organizacją podlegającą Ministerstwu Obrony  i odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

PAIH prowadzi także bliską współpracę z europejskimi partnerami działającymi w Indonezji, a jej  celem jest  wzajemna wymiana informacji, kontaktów oraz wspólne realizowanie wydarzeń promocyjnych. Oprócz Europejskiej Izby Handlowej EUROCHAM, jednym z kluczowych partnerów, z którym ZBH ma podpisane porozumienie o współpracy  jest EU-Indonesia Business Network (EIBN), organizacja będąca częścią Enterprise Europe Network. PAIH wspólnie z EIBN realizuje przedsięwzięcia badawcze, promocyjne, a także lobbingowe na rzecz polskich firm na rynku indonezyjskim. Bliskim partnerem ZBH jest także działający w Indonezji od wielu lat Polski Klub Biznesu. We wrześniu 2019 roku ZBH nawiązało współpracę z  przedstawicielami krajów V4 w Indonezji, a rezultatem tego partnerstwa było zorganizowanie wspólnego stoiska na targach branży fintech i cybersecurity w Dżakarcie.

Na szczególną uwagę w Indonezji zasługuje branża kolejowa, której rozwój jest przewidziany w ramach indonezyjskich projektów rządowych w perspektywie „Indonezja 2045” oraz planów rozwoju branży kolejowej do 2030 roku.  Wychodząc naprzeciw tym planom ZBH w Dżakarcie nawiązało współpracę z  wiodącymi instytucjami kolejowymi w Indonezji, w tym z MASKA – jedyną indonezyjską organizacją pozarządową, której celem jest promocja i wsparcie branży kolejowej, pośrednictwo między usługobiorcami, operatorami pociągów oraz rządem, a także wsparcie współpracy międzynarodowej dla branży kolejowej. Obecnie trwają rozmowy dotyczące podpisania porozumienia o  współpracy pomiędzy MASKA a Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

ZBH działając w bardzo zmiennych czasach prowadzi aktywny monitoring trendów rynkowych. Pozwala to na elastyczne reagowanie i wykorzystywanie okazji rynkowych. W najbliższej przyszłości na pewno warto mieć na uwadze sektor dóbr szybko zbywalnych (żywność i kosmetyki), automatyzację i technologie oparte na sztucznej inteligencji, ICT i Cybersecurity, technologie medyczne, zielone technologie, czy te wspierające środowisko. Przyszłe partnerstwa będą więc zawierane zgodnie z analizami ZBH oraz zapotrzebowaniem ze strony firm zainteresowanych ekspansją na tym rynku.

Polscy przedsiębiorcy mając do dyspozycji ekspertów z ZBH w Dżakarcie oraz wsparcie lokalnych organizacji, mogą liczyć  na wiele cennych wskazówek, a także jak zbudować relacje z lokalnymi biznesmenami. Warto tu pamiętać, że Indonezyjczycy robią  interesy przede wszystkim ze swoimi “przyjaciółmi”, z ludźmi, których znają i z którymi relacja jest dla nich wartościowa. Ekspansja do Indonezji powinna być zatem projektem długoterminowym. Pracy do wykonania wciąż jest bardzo dużo, a pojawiające się kolejne sukcesy polskich przedsiębiorców są najlepszym motywatorem do działania.

Źródło: PAIiH

Dodaj komentarz