global Tabor Wydarzenia

Koleje Łotewskie będą zelektryfikowane

Koleje Łotewskie – Latvijas dzelzceļš (LDZ) chcą do 2040 roku poddać elektryfikacji całą krajową sieć kolejową. Póki co podejmują działania związane z jak najlepszym przygotowaniem się do tego przedsięwzięcia. Należy przypuszczać, że w najbliższym czasie powstaną pierwsze opracowania dotyczące mechanizmu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych działań, a także wstępne kosztorysy prac.

Koleje Łotewskie będą zelektryfikowane
Fot. Latvijas Dzelzceļš

Ogólnikowo przyjęte założenia sugerują, że konieczne będzie zabezpieczenie środków w wysokości nawet 4,5 miliarda euro. W koszty te należy także wliczyć modernizację, a także budowę nowych dworców czy wprowadzenie pociągów o większych niż do tej pory prędkościach.

Elektryfikacja kolei na Łotwie do tej pory

Przewoźnik już wcześniej podjął się procesu elektryfikacji linii kolejowych. Wstrzymano go jednak w 2020 roku. Wówczas skoncentrowano się na inwestycjach w kolejowe przewozy towarowe. Okazało się jednak, że nie został osiągnięty odpowiedni pułap przepływu ładunków. Po dwuletniej przerwie uwaga przesunięta została na przewozy pasażerskie. Ma to również związek z dostosowaniem się do europejskich przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Łotwa poczyniła już spore kroki w kierunku unowocześnienia infrastruktury kolejowej i zmodernizowała część linii pod kątem ich elektryfikacji. Większość tras całej sieci opiera się już na prądzie zmiennym o napięciu 25 kilowoltów. Wykonawca prowadzi intensywne prace na węźle w Rydze. Inwestor planuje tam poprawę przepustowości z 3,3 do 25 kV (do 2026 roku, na odcinku o długości 81 kilometrów). Przewoźnik realizuje projekt w ramach unijnego funduszu naprawczego.

Zgodnie z planami przedstawionymi przez zarząd Latvijas dzelzceļš do 2040 roku spółka zelektryfikuje linie:

  • do Jełgawy, Skulty i Tukums II – do 2026 roku,
  • linię do Krustpils – do 2028 roku,
  • do Rzeżycy, Dyneburgu i Valki – do 2035 roku,
  • w Lipawie i Windawie – do 2040 roku.

Pasażerski ruch kolejowy na Łotwie stanie się dzięki temu nie tylko bardziej ekologiczny. Duże znaczenie ma tu również obniżenie ogólnych kosztów utrzymania i eksploatacji sieci kolejowej, która przez modernizację stanie się mniej awaryjna, a przy tym tańsza.

Trwa elektryfikacja trasy kolejowej Ocice – Rzeszów

Dodaj komentarz