Analizy

Kolizje samolotów z ptakami oraz pociągów ze zwierzętami [ANALIZA]

Oficjalne dane PKP PLK  o liczbie kolizji z dzikimi ssakami kopytnymi (czyli większości, ale nie wszystkich zdarzeń ze zwierzętami) dla kolejnych lat informowały o  362 przypadkach w 2012 i  1458 przypadkach w 2015 roku. Tak gwałtowny wzrost liczby kolizji spowodowany był m.in. wzrostem świadomości i wprowadzeniem skuteczniejszego systemu raportowania takich zdarzeń. Ale nadal rzeczywista liczba kolizji jest znacznie większa od zapisanej w rejestrach SEPE.

Liczba wypadków śmiertelnych

Liczba ta jest różna w zależności od znalezionych źródeł, jednak dla lotnictwa łatwo jest znaleźć mniej lub bardziej wiarygodne statystyki śmiertelności w wyniku kolizji z ptakami. Najczęściej powtarzające się liczby to 55 tragicznych wypadków, w których zginęło 276 osób, a co najmniej 100 samolotów oraz 8 śmigłowców uległo całkowitemu zniszczeniu (źródło: Thorpe 2012). Według danych lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych, na przestrzeni każdych trzech lat zdarzają się dwa śmiertelne wypadki pilotów spowodowane kolizją samolotu z ptakami.