Wydarzenia

Konferencja OCT Politechniki Warszawskiej

9 lutego br. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyła sie konferencja pod nazwa „Rozwój Osrodka Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej a potrzeby integracji
i certyfikacji systemu kolei Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Osrodek Certyfikacji Transportu (OCT).

Program konferencji objął szeroki zakres zagadnień związanych przede wszystkim z integracją europejskiego rynku kolejowego zarówno w aspekcie technicznym, jak i legislacyjnym. Prezentowane tematy związane były z rolą uczelni w rynku kolejowym, integracją europejskiego systemu kolei, kulturą bezpieczeństwa, urządzeniami systemu ETCS, IV Pakietem Kolejowym, legislacją i normalizacją. Uczestnicy konferencji mieli również okazję obejrzeć najnowsze laboratoria Wydziału Transportu, w tym Laboratorium Kierowania i Sterowania Ruchem Kolejowym wyposażone m.in. w system ETCS poziomu 1 oraz system SOP-3, a także Laboratorium Organizacji Ruchu Kolejowego i Zarządzania Procesami w Terminalu Intermodalnym wyposażone w makietę kolejową zbudowaną przez profesjonalną firmę branży srk.