Wydarzenia

Konferencja OCT Politechniki Warszawskiej

9 lutego br. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyła sie konferencja pod nazwa „Rozwój Osrodka Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej a potrzeby integracji
i certyfikacji systemu kolei Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Osrodek Certyfikacji Transportu (OCT).

Program konferencji objął szeroki zakres zagadnień związanych przede wszystkim z integracją europejskiego rynku kolejowego zarówno w aspekcie technicznym, jak i legislacyjnym. Prezentowane tematy związane były z rolą uczelni w rynku kolejowym, integracją europejskiego systemu kolei, kulturą bezpieczeństwa, urządzeniami systemu ETCS, IV Pakietem Kolejowym, legislacją i normalizacją. Uczestnicy konferencji mieli również okazję obejrzeć najnowsze laboratoria Wydziału Transportu, w tym Laboratorium Kierowania i Sterowania Ruchem Kolejowym wyposażone m.in. w system ETCS poziomu 1 oraz system SOP-3, a także Laboratorium Organizacji Ruchu Kolejowego i Zarządzania Procesami w Terminalu Intermodalnym wyposażone w makietę kolejową zbudowaną przez profesjonalną firmę branży srk.

W trakcie konferencji zainaugurowana została działalność jednostki certyfikującej wyroby (akredytacja nr AC 198) oraz jednostki oceniającej do działalności objętej rozporządzeniem wykonawczym komisji (UE) nr 402/2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka (akredytacja nr AK028), utworzonej na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej – Ośrodka Certyfikacji Transportu. W swoim wystąpieniu inaugurującym nowe formy działalności jednostki Dyrektor Ośrodka dr inż. Andrzej Kochan odniósł się zarówno do historii Ośrodka, jak i do jego przyszłości, zapowiadając jednocześnie planowane rozszerzenie działalności. Kierunki działań miałyby dotyczyć pozyskania uprawnień dla certyfikacji innych wyrób, jak również wyjścia poza branżę kolejową. Ośrodek uzyskał akredytację (AK028) Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) jako jednostka inspekcyjna typu A, co upoważnia go do wystawiania raportów jednostki oceniającej w sprawie oceny bezpieczeństwa, o których mowa w rozporządzeniu nr 402/2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.

Zakres merytoryczny akredytacji obejmuje podsystemy sterowanie – urządzenia przytorowe oraz ruch kolejowy. Druga akredytacja – jednostki certyfikującej wyroby (AC 198) – obejmuje swoim zakresem wszystkie urządzenia sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjne, dla których konieczne jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. Jest to tym bardziej istotne, że aktualnie analogiczne akredytacje posiadają jedynie trzy jednostki w kraju. Tym samym przed Ośrodkiem Certyfikacji Transportu otworzyły się nowe, liczne możliwości działań i rozwoju, a także wyzwania, wynikające zarówno z nowych form działalności Ośrodka, jak i z planowanego rozwoju. Aktualnie Ośrodek Certyfikacji Transportu oczekuje na zgodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na prowadzenie działalności polegającej na wykonywaniu badań technicznych i wydawaniu certyfikatów dla wyrobów kolejowych.

Dodaj komentarz