Wydarzenia

XIV konferencja „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI”

XIV konferencja „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI” okazała się rekordowym wydarzeniem, które przyciągnęło do Wisły 350 osób
z branży IT.

konferencja organizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei to największa w Polsce kolejowa platforma wymiany informacji i opinii pomiędzy projektantem, producentem, inwestorem, instytucją finansującą i użytkownikiem. Obiegowi wiedzy sprzyja nowa perspektywa finansowa, która jest najlepszym czasem dla Polski na wdrażanie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych NA KOLEI. Oznacza to również, że firmy uczestniczące w konferencji zyskują możliwość wpływania na poprawę jakości świadczonych usług i efektywność Spółek kolejowych.

Podczas konferencji podjęto szereg tematów zdeterminowanych nową perspektywą finansową. Zagadnienia tematyczne objęły między innymi systemy biletowe i pokładowe oraz dynamiczną informację pasażerską, zintegrowany system sprzedaży biletów oraz przekaz reklamowy jako składnik informacji pasażerskiej, rozwiązania integrujące systemy informacyjne w różnych pojazdach, łączność dyspozytorską, przewodowe i radiowe środki łączności, technologię GPS oraz GSM-R, systemy ERTMS oraz ETCS na wszystkich poziomach technologicznych oraz systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie rozjazdami kolejowymi, a także telematykę w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie kolejowym.

Pierwszy dzień konferencji poświęcono na część oficjalną i wystąpienia zaproszonych gości oraz firm partnerskich. Otwarcia i wprowadzenia do tematyki dokonali wspólnie Adam Musiał – Dyrektor Generalny – oraz Dorota Markiewicz – Dyrektor Biura Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Wraz z wiceprezesem Izby Włodzimierzem Wilkanowiczem wprowadzili do Izby sześć nowych firm członkowskich: GISonLine Sp. z o.o. Sp. k. – ATEL ELECTRONICS Radosław Atlas – Vimana Transport Sp. z o.o. Zakład Automatyki i Telekomunikacji Sp. z o.o. – KIERUNKOWSKAZ Fundacja – ANDEL Polska Sp. z o.o. Po krótkiej uroczystości rozpoczęła się merytoryczna część konferencji. Pierwszym mówca dnia był Krzysztof Dyl – Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który przedstawił między innymi zalety e-administracji informując o budowie portalu obywatel.gov.pl, gdzie obywatel będzie posiadał jeden sposób logowania się do załatwienia wszystkich spraw w ramach administracji. Portal ma w najbliższej przyszłości zaoferować komplet usług świadczonych przez administrację oraz może stać się bramą do innych systemów komercyjnych, w tym także kolejowych np. biletowych czy zgłoszeń asysty dla osób o szczególnych potrzebach. Piotr Combik, Dyrektor Biura Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, omówił zakres wdrożenia ERTMS w Unii Europejskie, skupiając się na korzyściach z zastosowania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowy.