Wydarzenia

XIV konferencja „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI”

XIV konferencja „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI” okazała się rekordowym wydarzeniem, które przyciągnęło do Wisły 350 osób
z branży IT.

Konferencja organizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei to największa w Polsce kolejowa platforma wymiany informacji i opinii pomiędzy projektantem, producentem, inwestorem, instytucją finansującą i użytkownikiem. Obiegowi wiedzy sprzyja nowa perspektywa finansowa, która jest najlepszym czasem dla Polski na wdrażanie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na kolei. Oznacza to również, że firmy uczestniczące w konferencji zyskują możliwość wpływania na poprawę jakości świadczonych usług i efektywność Spółek kolejowych.

Podczas konferencji podjęto szereg tematów zdeterminowanych nową perspektywą finansową. Zagadnienia tematyczne objęły między innymi systemy biletowe i pokładowe oraz dynamiczną informację pasażerską, zintegrowany system sprzedaży biletów oraz przekaz reklamowy jako składnik informacji pasażerskiej, rozwiązania integrujące systemy informacyjne w różnych pojazdach, łączność dyspozytorską, przewodowe i radiowe środki łączności, technologię GPS oraz GSM-R, systemy ERTMS oraz ETCS na wszystkich poziomach technologicznych oraz systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie rozjazdami kolejowymi, a także telematykę w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie kolejowym.

Pierwszy dzień konferencji poświęcono na część oficjalną i wystąpienia zaproszonych gości oraz firm partnerskich. Otwarcia i wprowadzenia do tematyki dokonali wspólnie Adam Musiał – Dyrektor Generalny – oraz Dorota Markiewicz – Dyrektor Biura Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Wraz z wiceprezesem Izby Włodzimierzem Wilkanowiczem wprowadzili do Izby sześć nowych firm członkowskich: GISonLine Sp. z o.o. Sp. k. – ATEL ELECTRONICS Radosław Atlas – Vimana Transport Sp. z o.o. Zakład Automatyki i Telekomunikacji Sp. z o.o. – KIERUNKOWSKAZ Fundacja – ANDEL Polska Sp. z o.o. Po krótkiej uroczystości rozpoczęła się merytoryczna część konferencji. Pierwszym mówca dnia był Krzysztof Dyl – Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który przedstawił między innymi zalety e-administracji informując o budowie portalu obywatel.gov.pl, gdzie obywatel będzie posiadał jeden sposób logowania się do załatwienia wszystkich spraw w ramach administracji. Portal ma w najbliższej przyszłości zaoferować komplet usług świadczonych przez administrację oraz może stać się bramą do innych systemów komercyjnych, w tym także kolejowych np. biletowych czy zgłoszeń asysty dla osób o szczególnych potrzebach. Piotr Combik, Dyrektor Biura Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, omówił zakres wdrożenia ERTMS w Unii Europejskie, skupiając się na korzyściach z zastosowania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowy.

Combik zaznaczył, że wdrożenie pozwoli na interoperacyjność systemu kolei, wzrost przepustowości na istniejących liniach, większe bezpieczeństwo transportu kolejowego, wyższe prędkości, wspólny rynek dostaw dla zarządców infrastruktury oraz większą niezawodność. Partnera Technologicznego konferencji, firmę Huawei Polska Sp. z o.o., reprezentował Piotr Głaska – Senior Solution Manager, który scharakteryzował bezpieczne sieci teleinformatyczne. Po nim głos zabrał Prezes Zarządu TK Telekom Sp. z o.o. Bogusław Kowalski, który sprecyzował rolę i znaczenie rozwiązań teleinformatycznych w procesie modernizacji systemu kolejowego w Polsce. Konferencja miała dwóch Złotych Partnerów. Pierwszym z nich była firma Simple S.A. Andrzej Kuś – Pełnomocnik Zarządu w prezentacji „Optymalne zarządzanie przedsiębiorstwem kolejowym poprzez system SIMPLE.ERP (Case Study)”, określił zalety systemu. SIMPLE.ERP jest zatem zintegrowanym systemem Informatycznym zapewniającym spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych w całym zakresie działalności.

Dodaj komentarz