Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Krótsze podróże na linii Grudziądz – Trójmiasto. PKP PLK podpisały umowę

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na dokumentację projektową na rewitalizację linii kolejowej nr 207 – Grudziądz – Gardeja, na odcinku Grudziądz-Malbork – Trójmiasto. Dzięki temu podróże będą krótsze, stacje dostępniejsze, a przejazdy kolejowo-drogowe bezpieczniejsze.

Fot. Mateusz Luptowski / PKP PLK

Po rewitalizacji pociągi pasażerskie na linii GrudziądzTrójmiasto miałyby osiągać prędkość do 120 km/h, składy towarowe – do 100 km/h.

Zakładany efekt przyszłej rewitalizacji linii na odcinku Malborkgranica województwa, to o 15 minut krótsze podróże z Grudziądza do Malborka.

Na stacjach Grudziądz Owczarki oraz Rogóżno Pomorskie planowana jest budowa nowych peronów z wiatami oraz dojścia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dodatkowo na stacjach stanie oświetlenie oraz czytelne oznakowanie.

Dokumentacja projektowa na trasę między Grudziądzem a granicą województwa określi zakres wymiany torów oraz remont mostów i wiaduktu. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym mają zwiększyć prace na przejazdach kolejowo-drogowych.

Dokumentacja dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądzgranica województwa” będzie gotowa w drugim kwartale 2023 r. Za kwotę 4,33 mln zł netto przygotuje ją firma Multiconsult Polska Sp. z o.o. Zadanie współfinansowane jest w wysokości do 85 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja inwestycji przewidziana jest po zabezpieczeniu środków w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Obecnie realizowany jest projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork”. Uzyskane efekty zapewnią dobre podróże na odcinku między Gardeją a Malborkiem. Po realizacji kolejnego projektu, na który została podpisana umowa na dokumentację, możliwości podroży oraz atrakcyjność kolei w województwie kujawsko-pomorskim i w relacjach międzyregionalnych jeszcze bardziej się zwiększą.

Dodaj komentarz